Penger til de eldre!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Coronaviruset avdekker mange behov, noen nye og andre kjenner vi til fra før. Med alle de restriksjoner som er introdusert for å begrense smittespredningen, er det ikke til å forhindre at ensomme eldre, blir enda mer isolert. Men kreative mennesker finner nye løsninger for å avhjelpe de eldres ensomhet. Våre myndigheter tar på seg spanderbuksene og tilbyr bespisning i organiserte felles restaurantbesøk. Agnete Tjærandsen er en av de som lar seg begeistre. Les nedenfor hva hun skriver:

Regjeringen har stilt 30 millioner til rådighet for landets kommuner for at de eldre skal få mulighet til å spise sammen på restauranter. Det gleder vi oss til – men det krever at kommunene SØKER om penger til det. Dette for å minne Eldrerådene på, at de må stille spørsmål til kommunen om, hvordan den har tenkt seg å gjøre dette. Det er også avhengig av at restaurantene er med på opplegget, så kanskje «noen» i kommunen kan stille seg i spissen for dette. Frivillige organisasjoner – Ildsjeler –

Det er i hvert fall ikke tvil om, at de eldre trenger å komme seg ut. Nå er det snart et år siden vi ble satt «under administrasjon» og manges tålmodighet begynner å bli tynnslitt. Dess verre for mange er det ikke bare tålmodigheten som lider – mange er blitt deprimerte – mange søker trøst i litt for mye sterke saker – mange får øket hukommelses tap, fordi de ikke har noen å snakke med.

Sosial omgang står øverst på listen over det som er viktigst for å holde seg levende i kropp og sjel. Så vi gleder oss til å få mulighet til å gå ut og spise sammen med andre. Vi håper kommunene og organisasjonene stiller opp!

Vi gjør det i alle fall!

 

Agnete Tjærandsen

Gjesteskribent

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter