Pensjonistoppgjøret – gledet pensjonistene seg for tidlig?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Vi skrev i SENIORAVISA den 7. juni om pensjonistoppgjøret 2021 som vi betegnet som en «halv seier» til pensjonistene. Nå viser det seg at ikke alt er klart likevel! Regjeringen hadde i sitt forslag lagt inn en inntektsvekst til pensjonistene på samlet 3,58%. Kravet fra pensjonistene var 3,83%. Regjeringens forslag ble ikke godkjent av Stortinget.

Et Stortingsflertall bestående av AP, SV, Sp og Frp krevde at pensjonistene skulle få en inntektsvekst på 3,83% som krevet.

Gledelig melding til pensjonistene, men alt var visst ikke klart likevel.

Innstillingen til flertallspartiene har en pris på 650 millioner kr. mer enn regjeringens forslag. Nå viser det seg at flertallspartiene ikke er enige om hvordan denne økningen skal dekkes inn. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at regjeringens forslag blir tatt til følge. Alternativer kan være å hente inn pengene ved å redusere andre budsjettposter eller ta en «Canossagang» til oljefondet, vår Sareptas Krukke!

AP og Frp er enige om det tillegg de mener pensjonistene skal få, men ikke hvordan. Frp vil ikke stemme for Ap sitt forslag om å ta inn beløpet i revidert nasjonalbudsjett. Sp vil gå inn for Frp sitt forslag om å øke rammen i trygdeoppgjøret til 3,83% og bevilge pengene før sommerferien i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Frp har sett for seg utbetaling i forbindelse med nysalderingen i desember.

Her er det fortsatt upløyd mark. Situasjonen synes temmelig fastlåst. Om flertallspartiene ikke skulle komme til enighet, så kan løsningen fortsatt bli at regjeringens opprinnelige forslag med inntektsøkning på 3,58% blir vedtatt!

I så fall vil pensjonistene ha gledet seg for tidlig!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter