Presset mot kontantene øker!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å lese hele innlegget! –

Det er ikke så lenge siden kontanter var det enerådende betalingsmiddel i de fleste situasjoner. Dette var kun for noen få ti-år tilbake. Siden har vi fått betalingskort og andre digitale betalingsmuligheter – til fortrengsel for kontantene.

Folk har opplevd at de nye betalingsmetodene, er meget effektive, lett å bruke og sikre i den grad man holder kodene sine skjult. Utviklingen har gått raskere enn forventet. Betaling med kort eller andre digitale muligheter er også til fordel for betalingsmottagerne. Særlig for bedrifter og offentlige virksomheter innebærer digitale betalingsmetoder enorme effektiviseringer og tilsvarende kostnadsbesparelser.

  • Nye undersøkelser viser at bruken av mynter og sedler har gått betydelig ned og at Pandemien kan ha bidratt til at denne utviklingen har akselerert. Dette til tross for at Folkehelseinstituttet har fastslått at det ikke større muligheter for smitte ved bruk av kontanter enn kort.

En undersøkelse fra 2021 viser at 21 prosent hadde tatt ut penger fra minibank siste måned mens 40 prosent var det tilsvarende resultatet for 2019. Det blir feil å konkludere med at dette speiler behovet for kontanter. I de senere årene har nemlig bankene redusert antall minibanker til et minimum. Det finnes ikke minibanker på hvert gatehjørne lenger. Du må lete lenge og vel før du finner de få gjenværende.

Det synes åpenbart at vi beveger oss i retning av et mer eller mindre kontantløst samfunn, men det er av forskjellige årsaker usannsynlig at kontantene vil forsvinne helt. En årsak er behovet for å ha et betalingssystem som fungerer om digitale systemer skulle bryte sammen eller bli hacket av datakriminelle.

Kontanter er i ifølge finansloven «tvunget betalingsmiddel». Dette vil si at man har rett til å betale med kontanter og betalingsmottager har plikt til å ta imot kontant betaling.

Vi har forståelse for bedrifter som anmoder sine kunder om å betale med kort. Derimot har vi ingen tilsvarende forståelse for de som stikk i strid med loven, innfører kontantnekt! Det er vår innstilling at man får rette seg etter de lovbestemmelser som eksisterer, i stedet for å bruke energi på å finne huller i loven som gir muligheter for omgåelser. Innføring av kontantnekt har blitt mer alminnelig enn det vi kan si oss tjent med.

Det vi ikke har forståelse for er myndighetens mangel på oppfølging av overtredelse av finansloven. De snur ryggen til, ser en annen vei og lovovertredelsene får fortsette. Dette opplever vi som høyst betenkelig.

Det er hevet over enhver tvil. Kontantene får vi beholde, men de digitale betalingsmulighetene vil dominere!

 

kilde: TV2 nyheter

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter