Protokoll fra årsmøte 12. mai 2021

– Trykk på bildet, overskriften eller «les mer» –

 Senior Norge Østfold avholdt sitt årsmøte for 2021 i Odd Fellows lokaler i Sarpsborg 12. mai. 2021.

 • Møtet skulle vært avholdt innen 31. mars
 • Denne gang var det foreningens styre som var «årsmøte»

Begge disse forhold er avvik i forhold til vedtektene. Avvikene skyldes bestemmelser om smittebegrensning relatert til Coronaviruset. Avvikene er meddelt Senior Norge ved generalsekretær Knut Christian Høvik.

Foreningens leder gjennom de to siste valgperioder, Finn Åsmund Johnsbråten fratrådte som leder den 31. mars. Terje Lloyd Andersen fungerer som konstituert leder i påvente av at varig løsning blir etablert.

Til stede under årsmøtet var: Finn Åsmund Johnsbråten, Vinni Hestenes, Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Adolf Jørgen Olsen og Øistein Darum (valgkomiteen). Forfall: Terje Lloyd Andersen.

Møte ble gjennomført i samsvar med møteinnkallingen:

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
 2. Arne Vestergaard Larsen ble valgt til møteleder
 3. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent
 4. Øivind Strømnes ble valgt til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder
 5. Årsberetning ble godkjent uten endringer
 6. Regnskap 2020 ble godkjent med følgende bemerkninger, bes tatt opp i landsmøtet.
 • Momsrefusjon er fra BA5 oversendt som driftstilskudd, selv om det er våre penger
 • Det som betegnes som driftstilskudd er i virkeligheten andel av medlemskontingent
 • Bra årsresultat og god likviditet.
 1. Budsjett ble godkjent med bemerkning om at det har vært umulig å skape et realistisk budsjett under stadig uforutsette forutsetninger på grunn av varierende Corona-begrensninger. Inntektssiden hviler i høy grad på inntekter fra annonser i SENIORAVISA.
 2. Samme bemerkning som for budsjettet. Uforutsigbare og varierende forutsetninger gjør realistisk planlegging nærmest umulig. Vi vet enda ikke om vi kan få gjennomført noe program for 2.halvår.
 3. Innkomne forslag: «Det hendte på min vakt» hilsen fra avtroppende leder som understreker at foreningen har to ledestjerner. Den første er REGULARITET, medlemmene skal vite hva de til enhver tid kan forholde seg til. Den andre er INFORMASJON. Medlemmene kan ikke være engasjert om de ikke er informert!

Følgende ble valgt til medlemmer av styret:

Finn Åsmund Johnsbråten                valgt for 2 år

Arne Vestergaard Larsen                  ikke på valg, har et år igjen

Terje Lloyd Andersen                        valgt for 2 år

Vinni Hestenes                                   valgt for 2 år

Adolf Olsen                                         valgt for 1 år

Øivind Strømnes                                valgt for 1 år

Kjell Vidar Storeheier                        valgt for 2 år (Ny)

Følgende ble valgt til varamenn i styret:

Kari Grønberg                                   valgt for 1 år (Ny)

Hans Glomsrud                                 valgt for 2 år (Ny)

 1. Protokolltilførsel

Styret besluttet i 2021 at styret skal fungere som valgkomite

 

 1. mai 2021

SENIOR NORGE ØSTFOLD

 

Arne Vestergaard Larsen                  Øivind Strømnes

Møteleder                                            Styremedlem

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter