Samfunnsaktuelt Fra Bergen!

Trykk på overskriften, bildet eller “les mer” for å se hele innlegget! –

Vi er forferdet og stiller oss undrende hver gang vi hører om en politipågripelse som ender med våpenbruk og dødsfall. Det kan nesten ligne Amerikanske tilstander – og det er det aller siste vi vil ha.

Våre politifolk bærer normalt ikke våpen. Men I de tilfelle de gjør det, burde de være kompetent nok til å bruke våpenet på en forsvarlig måte. De har flere års politiutdannelse bak seg.

I Bergen var det for kort tid tilbake en pågripelse som endte med at politiets bruk av våpen, endte med døden for den som skulle pågripes!  Senere har vi også hatt et tilsvarende tilfelle I Oslo.

Les gjerne hva våre venner I VEST SENIOR NORGE skriver:


Må politiet drepe folk?

I løpet av forholdsvis kort tid har norsk politi skutt og drept to personer. Drapet av Morten Michelsen i Bergen har vakt mye oppsikt og har vært mye diskutert og mange kan ikke forstå at drapet var nødvendig. Folk flest har den oppfatning at politiets bruk av skytevåpen bør være for å «sette personer ut av spill» i en uønsket situasjon – ikke for å drepe. Men når det skytes flere skudd mot brystet på en person, er det vanskelig å forstå det som noe annet enn at det skytes for å drepe. Hvis bruk av skytevåpen var nødvendig i denne situasjonen, med fire-fem polititjeneste-personer i et helseoppdrag til en ung person (ref. media), hvorfor kunne ikke da Morten Michelsen blitt skutt i armen eller i låret og slik blitt satt «ut av spill»? Det kunne vel ikke ha vært umulig på så kort avstand, hvis den som skjøt hadde tenkt litt, og hadde noe erfaring med våpenbruk? Men i stedet ble Morten Michelsen skutt i brystet og døde av skadene.

Kan denne «politihelsesaken», slik den, ifølge media, ble håndtert av politiet, bety at politiet ikke har tilfredsstillende kunnskap mht. slike oppdrag?  Eller kan det bety at politiets opplæring i bruk av skytevåpen ikke er god nok? Eller betyr det at enkelte tjenestepersoner i politiet bør være fritatt for å bære våpen? Det er, dessverre, ikke lenge mellom hver gang politiet, i fm. saker, av diverse grunner, omtales på en lite positiv måte i media.  Det kan vel gjerne medføre at folk, etter hvert, får en viss oppfatning om at politiet ikke alltid fungerer tilfredsstillende? Er det slik samfunnet ønsker at politiet både skal fungere og oppfattes?

Nå har Spesialenheten konkludert med at skuddene ble løsnet i en nødvergesituasjon og tjeneste-personene på helseoppdrag til Morten Michelsen i Bergen, frikjennes for drapet av den unge mannen. «Etterforskningen til Spesialenheten viser at vi gjør de rette vurderingene i situasjonen som oppsto», sier politimesteren i Bergen. Til politimesterens uttalelse er det vel bare å si at i hendelser der politiet granskes av Spesialenheten, ville det for mange ha vært en utrolig overraskelse hvis ikke Spesialenheten kom frem til en løsning der polititjenestepersonene blir frikjent.

Frifinnelse i denne aktuelle saken er uforståelig for mange i samfunnet og det bidrar nok, trolig, og dessverre, ikke til noe positivt syn verken på politiet eller Spesialenheten. Det er, sannsynligvis, en viss fare for at synspunkt som «Selvsagt tar Spesialenheten vare på sine egne» – blir brukt, og frifinnelsen passer nok godt for personer som mener at Norge er et korrupt samfunn.

 

VEST SENIOR NORGE

Odd Himle

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter