Sammenslutning av lokallag!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge sine lokallag i Asker og Bærum har slått seg sammen til et lag under navnet «Senior Norge Asker og Bærum». Samtidig introduserer de en kvartalsrapport med info til medlemmer og andre interesserte om lokallaget og deres virksomhet.

Vi gratulerer det nye lokallaget med sammenslåingen og ønsker lykke til med virksomheten og en flott kvartalsrapport. Vi klipper nedenfor et par avsnitt fra rapporten som vi tror kan ha almen interesse:

Vi er blitt større og sterkere

Torsdag 17. desember 2020 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for det nye lokallaget «Senior Norge Asker og Bærum». Petter Schou, nyvalgt leder av sentralstyret i Senior Norge innledet. Årsmøtet vedtok at de to lokallagene i respektive kommuner fra årsskiftet blir slått sammen til et lag med felles styre, bestående av Gunnar Tveiten (leder) Per Nygaard Østby (nestleder), Marianne Arnesen, kasserer, med Ingjerd Kvaalvaag Flæte, Jon Rogstad og Axel Wannag som styremedlemmer. Det nye lokallaget ønsker med dette å bli mer synlig og aktiv organisasjon som taler senior- og eldrebefolkningens sak på sentrale områder som en verdig og rettferdig eldre- og demensomsorg, å bekjempe aldersdiskriminering, sikre boliger for eldre og at eldre ikke ekskluderes grunnet omstilling i den digitale hverdagen. En særlig viktig sak blir å sette fokus på de negative følger av koronapandemien for eldrebefolkningen og sikre korrekt og relevant informasjon i forbindelse med vaksinering

Seniorene har mye å være stolte av. De er gull verd for samfunnet!

Hvert år representerer seniorer over 60 år:

  • Frivillig innsats verd 25 milliarder kroner
  • 120 milliarder gjennom skatter og avgifter
  • 50 000 frivillige årsverk

Tallene inkluderer ikke pårørendes innsats i familiær eldrepleie og pass av barnebarn. Denne tilsvarer 110 000 årsverk og sparer samfunnet for ca. 40 milliarder kroner årlig. Hadde seniorene «streiket» ville Helse-Norge stoppet! Senior Norge ønsker å synliggjøre alle seniorer som en ressurs som går fra å være yrkesaktive til samfunnsaktive. Sjansene for å lykkes med dette er at hvert enkelt medlem ser betydningen av sin rolle og bidrar aktivt til å fremme dette målet.

 

SENIOR NORGE Asker og Bærum

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter