Slutt på underregulering av pensjonene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

En langvarig kamp har ført frem!

Pensjonsreformen fra 2011 inneholdt en bestemmelse om årlig underregulering av pensjonene. Pensjonene skulle endres i samsvar med den generelle lønnsutviklingen og deretter avkortes med 0,75%. Vi har enda ikke forstått hvorfor pensjonstilleggene skulle avkortes på denne måte – hvis det ikke ganske enkelt var for å spare staten for utgifter. Vi har heller ikke kunnet forstå hvorfor pensjonistene, som eneste gruppe, skulle få sin inntekt redusert på slik måte. Hvorfor skulle ikke pensjonistene, på linje med alle andre grupper, få sin del av velstandsutviklingen i landet.

Underreguleringen har vært en ulykkelig sak for pensjonistene. Det var i utgangspunktet ikke forutsatt at pensjonistene skulle få redusert kjøpekraft på grunn av underreguleringen. Men det er akkurat det som er skjedd. Pensjonistene har fått redusert kjøpekraft hvert eneste et av de foregående år og tapt betydelig inntekter!

– Sammen med flere pensjonistorganisasjoner har vi i flere år kjempet for å få avviklet ordningen med underregulering av pensjonene. Noen ganger blir tålmodighet belønnet. Nå er det endelig flertall på Stortinget for å avvikle den nåværende modell for underregulering, og innføre en ny modell som skal hindre at pensjonistene taper kjøpekraft når ikke lønnsmottagerne gjør det. Pensjonene skal nå beregnes med utgangspunkt i gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Det er fortsatt en form for underregulering, men en vesentlig forbedring. Over tid blir resultatet omtrent som for den modellen vi har hatt til nå, men pensjonistene er sikret at de enkelte år ikke får redusert kjøpekraft.

Samtidig vil Stortinget gjøre innføringen av den nye modellen med tilbakevirkende kraft. Således vil pensjonistene få fullt ut kompensert for tapt kjøpekraft i 2020.

Det er flertall på Stortinget for at trygdeoppgjørene skal legges frem som egen sak for Stortinget i vårsesongen.

Samtidig med behandlingen av underreguleringen ble det også etablert enighet om å løfte minstepensjonene. Det er ikke etablert enighet om å anvende EU sin fattigdomsgrense som mål. Så blir det enighet om pensjon fra første krone.

Endringene som er beskrevet ovenfor, vil bli godt mottatt av pensjonistene. I neste omgang vil det være riktig å få fjernet forskjellsbehandling av pensjonistene når det gjelder samordning av pensjoner med redusert grunnbeløp for gifte eller samboende pensjonister, og forskjell i minstefradrag. Da vil pensjonistene stå mer på like fot med lønnsmottagerne.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter