Stadig flere leser SENIORAVISA!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Det har vært en fantastisk flott reise, sier Arne Vestergaard Larsen som er initiativtager og redaktør for SENIORAVISA. Han takker leserne for all oppmerksomhet og interesse avisa vår blir møtt med!

Det var meningen at SENIORAVISA, som er en nettavis, skulle tjene som en medlemsavis. Den har etter hvert blitt noe meget mer enn det!

Vi startet i 2015 med beskjedne 6.955 besøk til SENIORAVISA, men har deretter øket besøksantallet for hvert enste år. I fjor trodde vi at vi hadde nådd taket med 77.988 besøk. Men like fullt fortsetter fremgangen inn i dette året. De første 7 månedene har vi et gjennomsnittlig månedsbesøk på 7.007, hvilket innebærer at vi ligger an til 84.000 besøk for året når det en gang er omme! Fremgangen er formidabel!

Vi har hatt klare mål med SENIORAVISA. Vi skal være best i Østfold på Seniorinformasjon. Vi skal være relevante og aktuelle. Så tar vi også inn stoff om samfunnsaktuelle saker som engasjerer folk flest. Vi vil være best på frekvens i forhold til de vi konkurrerer med. SENIORAVISA kommer ut med ny utgave hver eneste mandag året rundt!

Etter hvert har vi også tatt inn stoff av mer nasjonal karakter.

Resultatet er at vi i dag har en betydelig skare av lesere, hvorav det store flertallet ikke er medlemmer hos oss. Det er som nevnt blitt noe meget mer enn en medlemsavis. Det store besøksantallet og det at vi stadig få nye lesere tar vi som en bekreftelse på at vårt nettsidekonsept og den informasjon vi formidler holder mål.

Av hensyn til alle våre nye lesere vil vi kort nevne om SENIORAVISA at den er lett å finne frem i. Del 1 inneholder siste ukes nyheter – 8 nye innlegg. Deretter del 2 som inneholder alle innlegg i kronologisk orden fra første til siste innlegg, over 2.000 i alt. Del 3 er Arkiv hvor alle innlegg er lagt inn på kategori – en rask vei frem til det man søker.

Utleie av annonseplasser i SENIORAVISA er en viktig inntektskilde for vår forening. Derfor gleder det oss at vi kan vi tilby våre annonsører en vesentlig bedre eksponering av sine bedrifter og produkter etter hvert som antall besøk til SENIORAVISA øker. Prisene lar vi stå uendret slik at våre annonsører her skal ha en faktisk gevinst. Annonsørenes motivering er en blanding av mulighet for økonomiske gevinster, og støtte til gode for vår ideelle virksomhet.

Vi er tilfreds med at vi gjennom SENIORAVISA kan formidle informasjon om vår virksomhet til våre medlemmer og andre interesserte. Samtidig er vi influenser. SENIORAVISA gjør det mulig for oss å følge opp og påvirke nær sagt alle saker som er i de eldres interesser.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter