Temamøte – respekt for de eldre!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 3. november. Temaet denne gangen var de eldres posisjon i samfunnet. Får de egentlig den oppmerksomhet og respekt de fortjener. Dette var også spørsmålet den gang Senior Norge ble etablert!

Det er igjen relevant å vise til at av Norges vel 5 millioner mennesker er i dag 1 million pensjonister og en gruppe under sterk vekst. Skal ikke kunne ignoreres!

Dagens foredragsholder var Petter Schou. Han er lege, kjent som politiker og nå nyvalgt leder for sentralstyret i Senior Norge! Han redegjorde innledningsvis om sin yrkesmessige bakgrunn blant annet som lege ved sykehusene i Sarpsborg og Fredrikstad. Siden han i en periode har bodd på Fritznerbakken i Sarpsborg, kan han vel nesten regnes som sarping.

Foredragsholderen pekte på et forhold som kan medføre misoppfatninger. Man betrakter «Helse og omsorgssektoren» som om det skulle være «Eldreomsorg». Dette kan bli fullstendig feil. Når vi ser på budsjettene så går ikke mer enn 30% til de «eldre» mens 70% går til de «yngre». Godt å vite.

Det eksisterer en dyp generasjonskløft I Norge i dag. På den ene siden finner vi unge, velutdannede politikere og byråkrater med det aller nyeste av kunnskap. På den annen side eldre som har gått livets skole og hatt «papir og blyant» som redskaper.

Det er de første som legger premissene for folket, medregnet de eldre. De unge er de som legger premissene ut fra sine forutsetninger uten hensyntagen til at de eldre ikke har samme forutsetninger. Enten er de ikke bevisst om dette, eller så tillegger de det ingen vekt!

Dette fører direkte eller indirekte til en omfattende aldersdiskriminering på en rekke områder. Mest synlig er dette når det gjelder alle nye digitale løsninger som introduseres. Regn med at det er minst 600.000 eldre ikke-digitale som ikke henger med. Vårt krav er at det opprettholdes effektive analoge løsninger for de ikke-digitale.

– Et annet forhold som det er verd å nevne, er diskriminering på alder ved søknad om ny jobb. Har du passert 50, er nåløyet for å komme inn igjen på arbeidsmarkedet meget trangt, nesten uavhengig av hvor kompetent man er.  Hvilken urett overfor de eldre, og hvilket tap det er for næringslivet når verdifull kompetanse ikke kommer til bruk!

Frem til det siste har det vært diskriminert på alder ved forskjellige typer operasjoner. Hadde man passert en viss alder, fikk man ikke tilbud om organutskifting. Slike aldersgrenser ser nå ut til å være avviklet!

Tannhelse for de eldre har så langt vært et underprioritert område. Dette er nå under utredning og vil trolig resultere i et bedre tilbud til de eldre! Trolig en kostbar reform!

Petter Schou har som nyvalgt sentralstyreleder hatt som oppgave å tilpasse Senior Norge til dagens forutsetninger. En gjennomført reorganisering og kostnadsreduksjoner skal gi et forsvarlig grunnlag for den videre drift!

Møtet ble avsluttet med sang og gitar av Bjørn Johan Sørlie. Morsomt og underholdende kavalkade.

Det var et vellykket møte. Folket satte pris på så vel foredrag som underholdning!

Møt opp på Gleng den 1. desember. Da skal vi ha førjuls show med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke. Gled dere!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter