To helt forskjellige katastrofer!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det skal noe til før vi vil kalle en hendelse for en katastrofe. Vi har levd med en snart et år, en pandemi skapt av Coronaviruset. Det er en katastrofe. Ved inngangen til det nye året fikk vi enda en katastrofe kastet på oss, et enormt leirras ved bygdesenteret ASK i Gjerdrum på Romerike.

De to katastrofene er helt forskjellig i sin karakter. Den første er som navnet pandemi sier, verdensomspennende og samtidig lokal. Coronaviruset er en fiende vi hverken, kan se, høre eller lukte. Den er utrolig seiglivet, helt uforutsigbar og sniker seg stille inn der det måtte passe. Når vi tror vi har greidd å få overtaket, så dukker viruset opp igjen andre steder. Den muterer og viser seg stadig i nye versjoner. Så går den ulike kampen videre.

Denne katastrofen er gigantisk. På verdensbasis skal det i skrivende stund være 1 853 334 Coronarelaterte dødsfall – i USA 350 000, i Storbritannia 75 431, i Italia 75 429, i Spania 51 078, i Sverige 8 727, i Danmark 1 359 og i Norge 449 for å ha nevnt noen land.

Det kan være vanskelig å forholde seg til en verdenstotal og de store landene – det blir lett litt fjernt. Vi kan trøste oss med et relativt lavt antall Coronarelaterte døde i Norge. Likevel, det er mange nok, og Coronaen blir vi ikke kvitt uten at den nedkjempes på verdensbasis. Den kjenner ingen grenser.

Den andre katastrofen, leirraset i Gjerdrum, kom som en bombe med dunder og brak i en sen nattetime midt i romjulen. Ikke snikende og stille som Corona pandemien.

Det er vel kjent at nesten hele Romerike hviler på en stor leirplate, hvor det er rikelig med kvikkleire. Det har lenge vært klart at bygdesenteret Ask har vært lokalisert over et område med kvikkleire. Den har den egenskap at den går over i geleform hvis saltet i leiren blir vasket ut. Det er vel noe slikt som utløste raset. Det skal være det største leirraset i Norge i nyere tid.

Krateret som oppstod skal være ca. 800 m langt, 300 m bredt og 10 – 15 m dypt. Raset gikk i utkanten av et byggefelt og tok med seg et antall hus, beboere og noen husdyr. I skrivende stund er det hentet opp 7 døde beboere fra krateret. Håpet er gitt opp for de 3 siste som er savnet. De er enda ikke er funnet!

Av sikkerhetsmessige hensyn er vel 1 000 av stedets beboere evakuert og lagt inn på lokale hoteller. Noen av beboerne har mistet alt de eide, unntatt pysjamasen eller hva de ellers måtte ha fått på seg i nattemørket!

Dette er en nær katastrofe av ufattelige dimensjoner som mange føler de har et direkte forhold til. I en slik situasjon oppstår spontane støttegrupper som hjelper til der de kan!

Nå står samfunnet i Gjerdrum over for betydelige oppgaver. De husløse må skaffes sted å bo og rasområdet må sikres og etter hvert restaureres.

Raskatastrofen er en vekker! Hva kan vi gjøre for å sikre områder hvor vi vet det er kvikkleire, mot nye ras. Det blir en omfattende og kostbar jobb!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter