Trygdeoppgjøret 2021 – halv seier til pensjonistene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Trygdeoppgjøret er for lengst i havn. Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets Seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne har i forbindelse med oppgjøret deltatt i drøftinger med regjeringen.

Drøftinger vil si at pensjonistenes organisasjoner får anledning til å legge frem sine synspunkter for regjeringen som kan ta synspunktene med i sine vurderinger. Pensjonistorganisasjonene har ikke forhandlingsrett. Derfor blir resultatet slik regjering og Storting bestemmer.

Grunnbeløpet i Folketrygden økes fra 1. mai i år med 4,98% fra kr. 101.351 til kr.106.399.

Den forhatte ordningen med at pensjonstilleggene skulle beregnes med utgangspunkt i den alminnelige økning av lønningene for lønnsmottagere med fradrag av 0,75%. Beregningsmetoden medførte at pensjonistene i en rekke år har hatt negativ reallønnsutvikling.

Det at denne ordningen fjernes, kan betraktes som en halv seier for pensjonistene – en halv seier fordi ordningen blir erstattet med en ny form for underregulering. Pensjonene skal nå fastsettes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av den alminnelige lønns- og prisøkning.

I tillegg ligger det inne en kompensasjon for 2020. Samlet gjør dette at pensjonistene i år kommer bedre ut enn lønnsmottagerne!

Alderspensjon, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 4,98% fra 1. mai.

Minstepensjonenes situasjon har vært i søkelyset lenge. Regjeringen har økt pensjonen til minstepensjonistene i etapper. 1. mai 2020 ble minstepensjonen økt med kr. 4.000 og fra 1. juli 2021 øker de med et nytt tillegg på kr. 5.000. Minstepensjonistenes økonomi er således betydelig styrket.

Pensjonistorganisasjonene mener de skulle hatt bedre dekning for etterslepet fra tidligere år med redusert reallønnsutvikling. Når det gjelder beregning av pensjonstilleggene ville de ha foretrukket at pensjonistene skulle ha samme inntektsøkning som lønnsmottagerne.

Heller ikke i år ble det en samlet underskrift av protokollen fra pensjonistforeningene. Pensjonistforbundet foreslo at det heretter skulle undertegnes en «Uenighetsprotokoll».

Kilde: Pengenytt

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter