Trygg med reiseforsikring?

– Trykk på overskriften, bildet, eller «le mer» for å se hele innlegget! –

De aller fleste av oss har fått med seg at vi må ha reiseforsikring når vi skal ut å reise. Med reiseforsikring og HELFO-kortet føler vi oss trygge og tenker ikke mer over det! Men det finnes vesentlige begrensninger i hva som dekkes som man må være oppmerksom på!  Det er vel verd å forsikre seg om at forsikringen inkluderer behandling på private sykehus i utlandet. De er ofte vesentlig bedre enn offentlige tilbud!

Er du i tvil om du skal reise og spør fastlegen om råd, så kan fastlegen gi deg råd om å reise ut fra vurdering av din helsetilstand og behovet for rekreasjon og hyggelige forandringer. Det er imidlertid en begrensning som få er klar over – og det gjelder også legene!

Dersom man har en sykdom før reisen startet og som forverres under reisen slik at sykehusinnleggelse og/eller hjemtransport blir nødvendig, er det ikke gitt at dette dekkes av reiseforsikringen. Til advarsel: regningen for dette kan komme opp i mange tusen kroner!

Er du i tvil om du av helsemessige grunner bør reise, sjekk forsikringen og kontakt gjerne ditt forsikringsselskap for råd. Dette gir en betydelig større sikkerhet enn å rådføre seg med fastlegen! Det er forsikringsselskapet som avgjør om reiseforsikringen gir dekning i det aktuelle tilfellet!

Norske borgere har rett til behandling av sykdom innenfor EØS-området på linje med landets egne borgere. Men HELFO-kortet har også sine begrensninger. Det dekker kun behandling av sykdommen eller skaden. Hjemreise dekkes ikke. Må eventuelt dekkes av reiseforsikringen.

De fleste av oss benytter oss av leiebil eller motorsykkel når vi er på reise i utlandet. Vær obs på at «fullforsikret» som utleierne tilbyr, ikke alltid er riktig. Vi skulle leie bil på en av våre siste turer til Hellas. Både min kone og jeg hadde for lengst passert de 80. Vi fikk av den redelige utleieren vite at i Hellas tilbyr forsikringsselskapene ikke ansvarsforsikring for personer som er 75 år eller eldre!!

Oj! Oj! For en overraskelse. Vi hadde uvitende kjørt uten ansvarsforsikring hvert eneste år, også etter at vi hadde fylt 75. Vær obs på denne bestemmelsen og ta det ikke for gitt at eventuelle uhell med ansvar for fører, blir dekket av reiseforsikring!

Sjekk reiseforsikringen – trygg reise!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter