Ukebrev v/Stig Klingstedt

Senior Norge Asker og Senior Norge Bærum går sammen til ett lokallag – Senior Norge Asker og Bærum

Torsdag 17. desember 2020 ble det avholdt ekstraordinært årsmøte for det nye lokallaget Senior Norge Asker og Bærum. Petter Schou, nyvalgt leder av sentralstyret i Senior Norge, innledet. Årsmøtet vedtok at de to lokallagene i respektive kommuner fra årsskiftet blir slått sammen til ett lag med felles styre, bestående av Gunnar Tveiten (leder), Per Nygaard Østby (nestleder), Marianne Arnesen (kasserer), med Ingjerd Kvalvaag Flæte, Jon Rogstad og Axel Wannag som styremedlemmer. Det nye lokallaget ønsker med dette å bli en mer synlig og aktiv organisasjon som taler senior- og eldrebefolkningens sak. Dette vil skje på sentrale områder som å oppnå en verdig og rettferdig eldre- og demensomsorg, å bekjempe aldersdiskriminering, sikre boliger for eldre og at eldre ikke ekskluderes grunnet krav om stadig omstilling i den digitale hverdagen. En særlig aktuell sak for Senior Norge avd. Asker og Bærum blir å sette søkelys på de negative følgene av koronapandemien for eldrebefolkningen. Foreningen vil også bidra til å sikre korrekt og relevant informasjon i forbindelse med vaksinering.
Vi gratulerer og ønsker lykke til!

Senior Norge Asker og Bærum i spissen for forebyggende tiltak mot fallskader om vinteren.
Senior Norge Asker og Bærum arbeider for et «Sklisikkert Asker» sammen med store deler av handelsstanden i Asker, bl.a. de store matvarekjedene i kommunen, Trekanten og Holmensenteret. Dette er et initiativ i tråd med kommunens ønsker for et mer «Aldersvennlig Asker».

For eldre er den sikreste måten å forebygge fallskader på ute om vinteren å gå med piggsko eller ha festet pigger under fottøyet. For å kunne skifte skotøyet til «piggfri tilstand» på en sikker måte, trenger mange eldre en stol/benk å sitte på rett innenfor butikkens inngangsdør. Stolen/benken bør dessuten stå på et passe underlag slik at gulvet ikke blir skadet der man tar av/på piggene.

Prosjektet innebærer derfor at det i vintersesongen blir satt fram en «eldrestol/eldrebenk» rett innenfor døren i alle butikker i Asker. Her kan eldre sette seg ned for å skifte skotøyet til «piggfri tilstand».
Senior Norge Asker legger til grunn at alle butikker vil være med på denne dugnaden mot fallskader.

Nye regler om frikort fra 1. januar 2021
Som vi har tidligere har orientert om, foreslo Regjeringen i høst at det skal innføres et felles frikort for egenandeler til legetjenester og andre helsetjenester. Nå er det vedtatt i Stortinget og vil gjelde fra 1. januar 2021. Grensen for frikortet er 2460 kroner. Det betyr at de som har bruk for både legetjenester, fysioterapi, kiropraktor og annen behandling nå sparer inntil et par tusen kroner pr. år. Senior Norge ønsker denne reformen velkommen!

Endringer i valgloven


Eldre og funksjonshemmede har hatt mulighet til assistanse ved valg. Det innebærer at de kan be en hjelper bli med inn i valgavlukket for å bistå dem ved valget. I tillegg er nåværende ordning slik at en valgfunksjonær også skal være til stede.
Med lovendringen er det nå tilstrekkelig at den som trenger assistanse velger en person som vedkommende har tillit til for å bistå.

Det nytter å klage på boligrenten

Vi skrev i et tidligere ukebrev om at eldre ofte betaler høyere rente på boliglån enn yngre låntakere. Vi fikk et hyggelig svar på vår oppfordring om å sjekke hva vi betaler i renter. En av våre lesere skrev slik: «Ja, det skal være sikkert! Jeg fikk tilbud fra min gamle bank. Med lån på ca. 2 000 000,- og dårlig pensjon, valgte jeg å flytte lånet over til S-Banken. Det var verdt pengene! Mye lavere rente, 1,39 prosent mot 1,96 prosent og ingen gebyrer! Vi eldre må slutte å være trofaste mot våre gamle bankforbindelser! Bytt bank!”


Generalsekretær Knut Chr. Høvik

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere!
Året 2020, som har vært svært ekstraordinært, er nå i ferd med å bli historie. Mange eldre har pga. koronapandemien ikke kunnet treffe sine nærmeste på lang tid, og mange har fått føle på ensomheten. Men vi må tross alt være glade for at vi lever i en av den vestlige verdens beste velferdssamfunn. Dette har vi gjennom 2020 virkelige fått merke verdien av. Sett i forhold til de økonomisk harde tider som har rammet store deler av Europa, er vi som bor i Norge svært privilegerte. Vi står godt rustet til å møte en gradvis åpning og normalisering igjen av samfunnet.
De første vaksiner er ankommet Norge. Våre eldre vil være de første som blir vaksinert. Deretter følger vårt helsepersonell som gjør en fremragende jobb.
Når vi om få dager legger 2020 bak oss, har vi mye lærdom som vi tar med oss videre.

Senior Norge har gjennom 2020 fortsatt arbeidet med å synliggjøre samfunnsverdien av seniorkreftene og bekjempe aldersdiskriminering.  Samtidig søkt å medvirke til at våre eldre, uavhengig av helse og egne ressurser skal kunne leve et aktivt, innholdsrikt og verdig liv, slik at de kan mestre hverdagen best mulig. Vi kan med glede  konstatere at det arbeidet Senior Norge sammen med de øvrige seniororganisasjonene har nedlagt over mange år mht. de årlige reguleringer av pensjoner nå viser resultater. I statsbudsjettet 2021 vil pensjon til enslige minstepensjonister øke med kr 5.000 pr. år fra 1. juli 2021. Alderspensjonen i folketrygden vil bli økt med 1,8 milliarder kroner og regulert med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, og ikke som hittil kun med lønnsvekst avkortet med 0,75 prosent.

Senior Norge takker hjertelig alle sine medlemmer og støttespillere for godt samarbeid i 2020, og ønsker alle et riktig godt og fremgangsrikt 2021!

Med vennlig hilsen
Knut Chr. Høvik
generalsekretær

Samtidig, siden dette er årets siste ukebrev, vil vi i ukebrevredaksjonen få takke alle våre lesere for året som har gått og for alle hyggelige tilbakemeldinger, og vi ser fram til et godt, nytt år!
Stig Klingstedt                                                Eva Henschien                                      Odd Gunnar Olsen

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5 000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter