Ukebrev v/Stig Klingstedt

Nytt år

Vi har nettopp forlatt et år som har vært krevende for oss alle. Pandemien har stilt store krav, året ble helt annerledes enn vi hadde tenkt oss. Og helt på slutten, på årets siste dager, rammer katastrofen en liten kommune. Et leirras med katastrofale følger. 10 mennesker var savnet innledningsvis,
I skrivende stund (mandag morgen) er 3 fortsatt ikke gjort rede for, 7 er dessverre funnet omkommet. Innsatsen fra nødetatene har vært og er helt enestående i søkearbeidet.
Over 1000 er sperret ute fra sine hjem, noen bare iført nattøy, midtvinters.
Heldigvis har vi et godt utbygget apparat som stiller opp med alle tenkelige ressurser når ulykken skjer. Men ingenting kan likevel erstatte de av våre kjære som er omkommet, og lite kan dempe angsten og usikkerheten for hva som vil skje den nærmeste tiden. De av oss som bor i nærheten føler det på kroppen på senteret når vi viser oss der.
Men vi stiller opp! Vi blir fortalt at givergleden nærmest er overveldende. Og i en vanskelig tid er det en trøst at felleskapet tenker på de som har det vanskelig, og omfavner dem med varme tanker og ønsker.

En av de ulykkesrammede uttalte på TV: 2020 ble vanskelig. Neste år kan bare bli bedre!
Men selv om 2021 for mange har startet svært vanskelig, våger vi oss likevel på et ønske om

Et Riktig Godt Nytt År.

 

Myter om eldres produktivitet

I Aftenposten uttaler to profilerte økonomer i staten at det er en dårlig idé å heve aldersgrensen i offentlig virksomhet til 72 år. Eldres produktivitet, mener de, er for dårlig i forhold til den lønn de eldre har. De har ikke gitt noe forskningsmessig belegg for dette. Ifølge resultatene fra flere studier er eldre arbeidstakere like produktive som yngre. I tillegg har de mer erfaring som de kan «flyte» på.
På spørsmål om ved hvilken alder man kan tenke seg å tre helt ut av arbeidslivet dersom man kunne velge helt fritt, svarer yrkesaktive i gjennomsnitt 65,2 år. Dette er en økning på nesten fem år siden 2004. I løpet av denne perioden har andelen som svarer at de ønsker å jobbe til 70 år eller eldre økt fra kun 7 prosent til om lag 30 prosent. Tilsvarende har andelen som ønsker å gå av før 62 år sunket fra rundt 30 prosent til ca. 7 prosent. (Kilde Norsk seniorpolitisk barometer 2020).
Forsker Per Erik Solem ved Oslo Met har forsket på alder og produktivitet, senest i prosjektet Exit Age. Der viser det seg at både arbeidsglede og produktivitet blant eldre er på høyde med yngre arbeidstakeres. En forklaring kan være at med et fleksibelt pensjonssystem kan de som føler at de ikke lenger kan gjøre en tilstrekkelig god innsats i jobben, velge å pensjonere seg. Undersøkelser om effekten av å heve aldersgrensen i privat virksomhet har også vist at effekten har verken vært negativ eller positiv.
Senior Norge har i lang tid hevdet at det må være den enkelte som bestemmer ved hvilken alder pensjoneringen skal skje. Med en fleksibel pensjonering fra 62 års alder kan arbeidstakeren velge et tidspunkt som passer for ham eller henne. Det er merkelig at grensen for opptjening av pensjon er satt til 75 år, samtidig som aldersgrensen både i privat og offentlig virksomhet er vesentlig lavere.

 

Vaksine mot Covid-19 er kommet

I romjulen ble de første norske seniorer vaksinert mot Covid-19. Det er gledelig at de eldste er prioritert! Samtidig må vi være innstilt på at helsepersonell kan gå foran i køen. De er kanskje de mest utsatte for smitten. Skulle vi få alvorlig smitte blant helsepersonellet slår det tilbake på det helsetilbudet som vi er så avhengige av. Det må ikke skje!
Senior Norge får i disse dager telefonsamtaler om hvorvidt man skal la seg vaksinere. Vårt syn er at vi skal stole på myndighetene og følge deres råd og anbefalinger.

Fornyelse av førerkortet

Det er nå påbud om at man skal fornye førerkortet før man fyller 80 år. Da skal man også ha legeattest som viser at man helsemessig er i stand til å kjøre bil. Før 19. juni 2019 måtte alle fornye førerkortet med helseattest fra de fylte 75 år. Førerkortet ditt er gyldig til dagen før du fyller 78 år hvis du før 19. juni 2019 fornyet det med en helseattest. Det forutsetter at du ikke var fylt 75 år, og at legen hadde krysset av for vanlig gyldighet i helseattesten.
Fornyet du med helseattest der legen hadde krysset av for vanlig gyldighet, og du var fylt 75 år, men ikke 77 år, fikk førerkortet ditt tre års gyldighet.
I disse tilfellene kan du fornye førerkortet uten helseattest neste gang det skal fornyes. Gyldigheten på ditt nye førerkort vil da bli satt til dagen før du fyller 80 år.
Hvis du fornyet førerkortet med en helseattest der legen hadde påført begrenset gyldighet for et gitt antall år, må du levere ny helseattest for å fornye førerkortet. Dette gjelder uansett om det var før eller etter at du fylte 75 år.
Du kan bare oppsøke en trafikkstasjon og ta med det gamle førerkortet samt gyldig legitimasjon.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 6500. Vi gratulerer! Årsbesøket har passert 78 000.
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter