Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget –

Regjeringen vil markere vaksinasjon av eldre med et måltid

Denne uken har regjeringen lagt fram et nytt forslag til krisepakker. Hele 16,3 milliarder foreslås brukt ekstra for å dempe Covid-19-pandemiens negative effekter for næringslivet.
Så leser vi at regjeringen også har tenkt litt på oss eldre. Det foreslås at Stortinget skal bevilge 30 millioner til en tilskuddsordning for kommuner som samarbeider med restauranter om å tilby billige middager for hjemmeboende eldre som ønsker å spise sammen med andre. Dette skal skje etter at de eldre har fått vaksine, og skal bli en markering av at pandemien endelig nærmer seg slutten. Målet er å hindre ensomhet og samtidig støtte restauranter og drosjenæringen. Regjeringen skriver:
Med denne ordningen vil regjeringen bidra til at eldre igjen kan være en del av et sosialt felleskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.
Senior Norge ønsker alle tiltak som kan bidra til å redusere ensomhet blant enslige eldre velkommen. Så får vi bare håpe at kommunene søker om penger slik at bevilgningen blir brukt.

Én pensjonskonto for privat tilsatte

Fra 1. januar 2021 får rundt 1,5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet sin pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på en egen pensjonskonto. Pensjonskontoen skal følge arbeidstakeren gjennom ulike arbeidsforhold og gi bedre oversikt over pensjonssparingen. Målet er også lavere kostnader og dermed mer pensjon for hver spart krone.
Reglene om egen pensjonskonto går ut på at arbeidstakere i bedrifter som har innskuddspensjonsordning, skal få samlet sin pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis) og forvalte denne sammen med den pensjonskapital arbeidstaker tjener opp hos sin nåværende arbeidsgiver, med mindre arbeidstakeren reserverer seg mot slik samling. Pensjonskapitalen skal i utgangspunktet samles og forvaltes i arbeidsgivers pensjonsordning. Arbeidstaker kan i stedet velge å forvalte sin pensjonskonto hos en pensjonsleverandør som han eller hun velger selv (selvvalgt leverandør). Arbeidstaker kan alternativt velge ikke å samle sine tidligere pensjonskapitalbevis, men beholde dem der de forvaltes i dag.
Arbeidstakerne vil få informasjon om egen pensjonskonto fra sin arbeidsgiver i forkant av innføringen. I løpet av februar 2021 vil arbeidstaker få informasjon fra bedriftens pensjonsleverandør om hvilke pensjonskapitalbevis arbeidstakeren har som vil bli overført til egen pensjonskonto, og hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Arbeidstakeren vil også få informasjon fra andre pensjonsleverandører som forvalter pensjonskapitalbevis for arbeidstakeren. I informasjonen fra pensjonsleverandørene vil det fremgå at arbeidstakeren kan logge seg inn på Norsk Pensjon for å få nærmere informasjon om pensjonskapitalbevisene.
Når arbeidstaker har fått informasjon om sine pensjonskapitalbevis, har arbeidstaker tre måneder på å bestemme seg for om han eller hun ønsker å reservere seg eller ikke. Denne fristen er satt til 1. mai 2021.

Fra 1. januar 2021 skal arbeidstaker som slutter i bedrifter som har innskuddspensjonsordninger, ha rett til å få med seg sin opptjente pensjonskapital uavhengig av lengden på arbeidsforholdet, bl.a. fordi pensjonskapital fra kortvarige arbeidsforhold nå i mange tilfeller vil kunne samles på egen pensjonskonto i stedet for å forvaltes i små enkeltstående pensjonskapitalbevis.

Koronafast i Kina
Noen har vært mer rammet av koronapandemien enn andre. Vi har fått flere e-poster fra et medlem som siden våren 2020 har sittet fast i Kina. Det begynte med spørsmål om reiseforsikring og NAVs regler for borgere som befinner seg utenlands uten å ha flyttet formelt. Heldigvis befinner han og hans kone seg på en øy, Hainan med lite smitte. På hjemstedet var det imidlertid ganske mye smitte. Han skrev i mars forrige året: Som 81-åring med hjertetrøbbel og hjerneslag i sykehistorien er jeg så absolutt i risikogruppen. Derfor har kona og jeg besluttet å være her vi er i hvert fall 2 mnd. til, for å se hvordan ting utvikler seg, og om vaksiner/medisiner kommer.
De hadde helårs reiseforsikring, men fikk ikke den forlenget. Etter mye strev fant de et annet selskap som kunne gi dem en reiseforsikring, men da måtte de komme seg hjem til Norge først. De er derfor uten reiseforsikring inntil de kommer seg hjem. Oppfordringen er at man må være nøye med å sjekke hva som er dekket av forsikringen. Også det finstilte må leses!
Så var det en runde med NAV. Der ble de kasteball mellom forskjellige kontorer. Etter mye skriving frem og tilbake fikk de innvilget medlemskap i folketrygdens helsedel så lenge de mottar pensjon fra Norge. De er kategorisert som «utenlandsboende, men ikke utflyttet fra Norge». Den økte trygdeavgiften er på 2,3 % som betales sammen med skatten. Det betyr at de kan få eventuelle legeutgifter eller utgifter for sykehusopphold refundert av NAV, men de må først betale regningen selv. Eventuell hjemtransport på grunn av sykdom dekkes ikke.
De har fått oppholdstillatelse fram til 10. mai 2021, og regner med å be om forlengelse dersom situasjonen tilsier det. Vaksinasjon er igangsatt, men i Kina prioriteres folk i arbeidsfør alder – under 59 år – etter at helsepersonell og enkelte andre grupper er blitt vaksinert. Ekteparet regner med at de nok kommer langt ut i prioriteringen. Selv ønsker de ikke å foreta hjemreisen før de er vaksinert.
De har jevnlig kontakt med Norge via det kinesiske We-Chat-programmet på telefon, samt Messenger og FaceTime. De sliter imidlertid med dårlig dekning og må bruke VPN (Virtual Private Network). Dette er ikke lov å bruke i Kina, slik at de ofte blir kastet ut og må skifte server.
Oppholdet ble altså vesentlig lenger i Kina enn først antatt, men det ser ut som om de er ved godt mot. Vi er imponert over måten de greier å ordne seg på. Vi ønsker dem lykke til med resten av oppholdet og krysser fingrene for at situasjonen skal bli normal så fort som mulig.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter