Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Gratulerer med 8. mars, den internasjonale kvinnedagen!

Vi gratulerer alle våre damer med den internasjonale kvinnedagen!
Idéen om en internasjonal kvinnedag kom opp på slutten av 1800-tallet i forbindelse med kvinnenes kamp for stemmerett. På en internasjonal konferanse i København i 1910 fikk den tyske marxisten Clara Zetkin gjennomslag for å innføre en internasjonal kvinnedag. Senere ble 8. mars valgt for å markere kvinnedagen. Markeringen ble til å begynne med brukt for å påvirke myndighetene til å innføre stemmerett for kvinner.
I Norge ble den internasjonale kvinnedagen feiret for første gang 1915, altså to år etter at kvinnelig stemmerett var innført. Under den annen verdenskrig fant kvinnene sammen i motstandsbevegelsen og i konsentrasjonsleirene og feiret kvinnedagen i hemmelighet. Etter krigen møtte kvinner som markerte dagen mye motstand, men i 1972 tok den nye kvinnebevegelsen igjen opp tradisjonen med å markere 8. mars, og siden den gang er tradisjonen med demonstrasjonstog og andre markeringer av kvinnedagen blitt gjennomført med varierende styrke.
Vi kan også nevne at 1. oktober er FNs internasjonale eldredag. Kanskje vi skulle sørge for en skikkelig markering av den dagen også?

Datum for ledermøte og årets landsmøte er bestemt

På grunn av pandemien har Senior Norge hatt problemer med å drive organisasjonen slik vi skulle ønsket. Nå har styret fastlagt dagen for landsmøtet til 26. mai. Et ledermøte er berammet til 22. april. Vi krysser fingrene for at vaksineringen da er kommet så langt at disse møtene kan avvikles uten fare for smittespredning.

Vaksineringen er i full gang for eldre

Det har vært litt dårlig fremdrift med vaksineringen så langt. Nå regner FHI med at vi vil få økende mengder vaksine ut over våren. Da er det viktig at alle som har mulighet til det, lar seg vaksinere. Vi må passe på egen helse, men like viktig er det at vi ved å bli vaksinert bidrar til alles velvære.

Kan elektrisk tannbørste bedre tannhelsen hos eldre?

God munnhelse er en forutsetning for et godt liv. Det gjelder enten man bor hjemme eller på sykehjem. Vi viser til en av undersøkelsene Katrine Gahre Fjeld gjorde i sitt doktorgradsarbeid, i en studie nettopp hos sykehjemspasienter. I undersøkelsen så hun på effekten av munn- og tannpleie hos eldre.
Som hjelpemiddel brukte hun en egen tannhygieneskala, indeks, som hun har utviklet under sitt doktorgradsarbeid. Indeksen gjør pleiere uten helsebakgrunn bedre i stand til å sjekke de eldres tannhygiene. Pleierne teller tenner med belegg, og dette resulterer i en poengsum. Sluttsummen viser om det er behov for å sette i gang tiltak.
En gruppe eldre børstet tennene med elektrisk tannbørste og den andre med manuell tannbørste. Gruppene ble tilfeldig delt og var så like som mulig. Studien ble gjennomført over to måneder og rundt 200 sykehjemsbeboere fra ni sykehjem i Oslo deltok.
Én og samme person gav en enkel instruks, og samme tannpasta ble brukt. Deltagerne var både beboere som pusset tenner selv, og de som måtte ha assistanse med tannpussen.

Resultat
Resultatet etter to måneder viste svært stor nedgang i bakterier på tennene hos alle deltagerne. Det var nær sagt ingen forskjell om vanlig eller elektrisk tannbørste ble brukt.
Valg av tannbørste viste seg derimot å være mye viktigere når det gjaldt gruppen av eldre med større grad av kognitiv svikt. Når pleiere assisterte disse ved bruk av elektrisk tannbørste og de ble vant til å bruke dette hjelpemiddelet, forbedret tannhelsen seg.
Tiltaket førte til hele fem ganger så stor reduksjon i bakteriebelegget på tennene, sammenliknet med dem som ikke fikk hjelp, og som brukte vanlig tannbørste.
Det viste seg at de som assisterte også trivdes med å bruke elektrisk tannbørste på pasientene.

Konklusjon
Gahre Fjeld konkluderte i sine undersøkelser med at det er tannpussen og fokus på dette som er virksomt, inkludert selvvalgt tannbørste ut fra den eldres preferanser. Et slikt enkelt tiltak gir en positiv langtidseffekt i forhold til tannhelse og det å kunne forebygge sykdom hos eldre med moderat til alvorlig kognitiv svikt.

Tannhelse må prioriteres
– Det kan se ut som om det ikke er laget gode nok prosedyrer for å opprettholde god munnhygiene hos eldre og tilfredsstillende kunnskap blant pleiepersonell.
– Tannhelserelaterte spørsmål bør komme høyere opp på agendaen i utdanningsløpet for de som har daglig kontakt med eldre og syke, som for eksempel sykepleiere og helsefagarbeidere. Disse er ofte også usikre på grensene når det gjelder behovet for bruk av tvang, sier Gahre Fjeld.  Hun legger til at pasienter med lammelser og svelgebesvær krever ekstra hensyn.
– De eldre trenger mer hjelp til tannpleie enn det man dessverre ofte ser at de får på et sykehjem eller fra hjemmehelsetjenesten, avslutter hun.

Teksten er delvis hentet fra tannlege og spesialist i periodonti Per Nygaard-Østbys nettside https://munnendin.no

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter