Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Ny seniorhåndbok som medlemsfordel
Vi har over tid fått en rekke spørsmål om ulike sider og utfordringer ved det å være en senior i Norge.  Det finnes selvfølgelig ikke svar på alle spørsmål om seniorlivet, men vi har forsøkt å lage en håndbok med råd, tips og veiledning for veien videre. Håndboken, som foreløpig kun ligger på nett, behandler bl.a. helseutfordringer, tannhelse, muligheter og rettigheter i forbindelse med offentlige trygder, informasjon om folketrygd, og et stort kapittel om juss for eldre. Dermed full av nyttig informasjon.

Vi håper boken kan bidra til å gjøre overgangen fra yrkesliv til en trygg og god pensjonisttilværelse litt smidigere

Det er frivillige i Senior Norge som står bak innholdet i boken. En stor takk til alle som har bidratt til utarbeidelsen av Seniorhåndboken.

For å få tilgang må du ha «logg-inn-identfikasjon» og et passord. Du vil som medlem innen kort tid motta en e-post fra oss med invitasjon til å registrere deg så du får tilgang, noe du kan gjøre på vår hjemmeside, www.seniornorge.org. Her kan du enkelt og greit lese boken på nett, hvor som helst og når som helst. Du finner Seniorhåndboken under fanen MEDLEM på våre hjemmesider.

Vi håper du finner nyttig og god informasjon i boken, og ønsker deg lykke til med planleggingen av en trygg, interessant og spennende hverdag. Følg med i «innboksen» og se etter melding fra oss.

Vaksinasjonsprogrammet går sakte fremover
Mange av oss eldre er nå vaksinert, i alle fall med første dose av vaksinen. Smittetallene for eldre mennesker er også dalende. Med den nedstengningen som har skjedd fram til og med påske, håper vi og tror at den verste smittetoppen også blant yngre er nådd. Vi får holde ut en stund til, og framfor alt må vi la oss vaksinere, både for vår egen skyld og alle andres.

 

Årsmøte i Senior Norge Asker og Bærum
Senior Norge Asker og Bærum avholdt torsdag 11.03.21 ordinært årsmøte på zoom. Det ble vedtatt et handlingsprogram for 2021. Handlingsprogrammet slår fast at lokallaget har som førsteprioritet å øke medlemstallet.
Planen består av følgende hovedpunkter:

  1. Organisasjonsbygging og medlemsverving
  2. Bekjempe aldersdiskriminering
  3. Flere og bedre boliger for eldre
  4. Mer aldersvennlige og tilgjengelige kommuner
  5. Øke medinnflytelse i lokale folkevalgte organer, herunder eldrerådene
  6. Bedre synlighet i den offentlige debatten og i media

Dette innebærer at Senior Norge Asker og Bærum på lokalt plan vil følge opp Senior Norges fanesaker om alders- og yrkesdiskriminering, styrking av eldrerådene, seniorboliger og helse og omsorg.
Lokallaget vil intensivere samarbeidet med Asker og Bærum kommuner. Det ble også vedtatt å melde inn lokallaget i Venneforeningen for Bærum Sykehus.
Vi ønsker Asker og Bærum lokallag lykke til!

 

Hvor mye skal pårørende og frivillige jobbe i framtidens eldreomsorg?
Tre forskere, post doktor Jill-Marit Moholt, og leder for Senter for omsorgsforskning Nord, professor Bodil H. Blix, samt professor emeritus Helge Stalsberg, alle tre knyttet til Norges arktiske universitet, har sett på regjeringens utsagn i perspektivmeldingen som nylig ble lagt fram. Regjeringen peker på at andelen eldre over 80 år vil bli nesten tredoblet i løpet av 40 år. Så gjentar man det som har vært presentert i regjeringens eldrereform «Leve hele livet»: Innsatsen fra pårørende må opprettholdes og aller helst øke i årene som kommer.

Forskerne mener at regjeringens oppskrift har store mangler. Yngre årsklasser, som kan bidra som pårørende og frivillige, øker vesentlig mindre enn den eldre befolkningen. Det blir helt enkelt ikke tilstrekkelig mange nok pårørende og frivillige til å opprettholde dagens innsatsnivå, langt mindre øke innsatsen. Forskerne har sammenlignet dagens forholdstall mellom 50/66-åringer og de over 80 år med antatte tall for 2040. I Moss, som er en sentral østlandskommune, faller forholdet mellom antall 50/66-åringer og de over 80  fra 9,6 i 2018 til 4,8 i 2040. I distriktskommunen Aremark blir forholdet redusert fra 9,3 til 3.2 i samme periode, det vil si nesten en tredjedel av dagens nivå. Det vil bety at hver enkelt pårørende i 2040 må bidra med minst det dobbelte for å opprettholde dagens nivå.

Forskertrioen peker også på at eldrereformens forutsetning om at frivilligheten kan økes vesentlig – nesten dobles – fram mot 2030 ikke holder mål. Aldersgruppen 67 – 79 år, som er den gruppen som rekrutterer flest frivillige til eldreomsorgen, synker vesentlig sammenlignet med de eldste eldre, noe som har sammenheng med utviklingen av fødselstallene etter krigen. Norge har en stor utfordring her. Man kan ikke regne med at pårørende og frivillige skal øke sine innsatser slik det er pekt på i perspektivmeldingen. Det er derfor viktig at disse forholdene blir viet større oppmerksomhet av de styrende.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter