Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Senior Norge ønsker alle sine medlemmer og lesere en riktig god påske!

 

Hva gjelder for oss som har fått vår vaksine? Må vi følge restriksjonene?

Vi sakser opplysninger fra Vi.no som også har stilt spørsmålet.
– Ja, det må du. I hvert fall foreløpig, svarer Bjørn Gunnar Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet, på spørsmål om vi må bruke munnbind etter at vi er vaksinert mot coronaviruset.
Selv om det er godt dokumentert at vaksinen beskytter mot at du blir syk, er det ikke godt nok dokumentert om fullvaksinerte personer kan få infeksjon uten symptomer. Dermed vet vi heller ikke om vaksinerte personer kan spre coronasmitte uten å være syke selv.
Forholdsreglene må derfor fortsatt tas. I teorien kan vaksinerte fortsatt bli smittet og få vekst av virus i slimhinnene.
– Virus fra slimhinnene kan bli med dråper ut ved at du puster, snakker eller nyser, sier Iversen.

Tiltak oppe til vurdering
Iversen understreker at en vaksinert person likevel vil ha færre virus i vanndråpene, hvis det vil være virus der i det hele tatt.
– Vi råder likevel vaksinerte om fortsatt å bruke munnbind. Vi mangler foreløpig kunnskapen vi trenger, sier han.
FHI avventer en del informasjon om hvilke lettelser på smittevern som kan gis fullvaksinerte.
– Vi venter på forskning fra Storbritannia, Israel og andre land som er godt i gang med vaksinering. Jeg regner med at det vil komme smittevernlettelser for vaksinerte etter hvert. Tiltakene er oppe til vurdering, sier han. Så det er bare å bite sammen tennene og fortsette vår dugnad.

Nytt lønnsoppgjør og ny pensjonsregulering.

Denne uken startet forhandlingene om lønnen for privat tilsatte i de såkalte frontfagene. Forhandlingene førte raskt til brudd og gikk til megling. Meningen er at man skal ha en avtale senest 1. april for å unngå streik.
Resultatet av disse forhandlingene innvirker så på reguleringen av pensjonene. I år er det imidlertid en rekke andre faktorer som også betyr endringer av pensjonene. Stortinget har pålagt regjeringen å gjøre økningen av pensjonen for enslige minstepensjonister som ble gjennomført i 2020, permanent, og i tillegg øke minstepensjonen med ytterligere 5 000 kroner fra 1. juli i år. Det betyr at de 4 000 kroner som «særskilt sats enslige» ble økt med i 2020, skal videreføres i 2021 og plusses på med ytterligere 5 000 kroner fra 1. juli i år.
Stortinget påla også regjeringen å gjennomføre årets trygderegulering med gjennomsnittet av lønns- og prisøkningen. Også dette pålegget vil regjeringen følge opp. Endelig påla Stortinget regjeringen å legge inn en kompensasjon for trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipper, og en regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Også dette vil bli fulgt opp. Det betyr at utgangspunktet for trygdereguleringen blir noe høyere enn det som var en følge av reguleringen 2020. Stortinget har imidlertid satt en begrensing på reguleringen slik at den ikke kan bli høyere enn lønnsveksten i 2021. En etterbetaling av økt pensjon fra 1. mai 2020 vil ta inntil seks måneder ifølge NAV.
Årets trygdedrøftinger vil finne sted 19. og 20. mai. Resultatet vil få virkning fra 1. mai 2021.
Alt i alt kan vi nok regne med at årets trygderegulering gir oss en positiv vekst i realverdien av pensjonene.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter