Ukebrev v/Stig Klingstedt

Mangel på arbeidskraft kan bli en trussel mot den nordiske velferdsmodellen

Bildet er tatt av juiana juli fra Pixabay

Fra Nordens velferdssenter har vi mottatt en rapport som roper varsku om fremtidig mangel på arbeidskraft i eldreomsorgen. Dette gjelder spesielt i de deler av landene som har stor fraflytting. For Norges og Finlands del er det særlig pekt på mangel på sykepleiere.
Ytterst er det et demokratiproblem. Helse- og omsorgssektoren i de nordiske landene risikerer at den ikke kan tilby likeartede velferdstjenester i hele landet. Krast uttrykt kan det være fare for at det er postnummeret som bestemmer hvilken pleie eller omsorg som er tilgjengelig.
I Nordisk ministerråd ble det i 2019 vedtatt en «Visjon 2030», der Norden skulle være verdens mest holdbare og integrerte region i år 2030. De nordiske statsministrene signerte dokumentet.
Nylig ble det holdt et møte med alle de nordiske helse- og omsorgsministrene til stede. Det var der enighet om at digitale tjenester bidrar til å nå målene i Visjon 2030. Ministrene konstaterte også at det kreves mer nordisk samarbeid og felles anstrengelser for å nå målene.
Senior Norge har tidligere pekt på at økt antall eldre i forhold til yrkesaktive vil øke problemene med bemanning i helsesektoren i fremtiden. Ubalansen blir særlig stor i grisgrendte strøk. Dette er spørsmål som må løftes frem og synliggjøres slik at myndighetene forstår alvoret.

Senior Norge Rogaland går kraftig ut mot nedleggelse av Åse bo- og aktivitetssenter.

De skriver:
«For mange av brukerne som over lengre tid har brukt dette dagsenteret, er det et veldig godt sted å være. Her treffer de andre kjente, kan ha gode samtaler, delta i kjekke aktiviteter og videre blir de servert god mat. Skal de nå flytte til et annet sted, vil de miste en god tilhørighet og flere venner. En nedleggelse og flytting betyr at de må starte på nytt, da de ikke får flytte til samme sted, men blir fordelt på flere andre dagtilbud i kommunen. Dette skal skje midt oppi denne spesielle koronatiden da mange er ensomme.
En flytting kan også føre til at de hjemmeværende pårørende også får store belastninger både psykisk og fysisk som igjen kan føre til større behov for flere dagsenter eller kostbare sykehjem.
Senior Norge Rogaland ber innstendig om og vil arbeide for at kommunen og politikerne revurderer planene og fortsetter som før. 
Engasjer deg med innlegg i massemedia, kontakt oss, kommunen og politikerne for å prøve å påvirke. Husk at før vi vet ordet av det så gjelder kanskje dette oss selv.
Følg også med i din kommune at slikt ikke skjer og kontakt oss så kanskje vi kan hjelpe. Fortell også om saken til de som ikke har e-post og venner og bekjente. Kanskje du også kan skaffe oss nye medlemmer. Det gjelder å være mange og tydelige og sterke hvis vi skal nå frem.»  
Senior Norge Rogaland har flere ganger engasjert seg kraftig i kommunens planer for omsorgssektoren. Det har ofte gitt gode resultater og er eksempel til etterfølgelse for andre lokallag.

Legitimasjon på bankkort forsvinner

Bildet er tatt av Alina Kuptsova fra Pixabay

Vi har i mange år vært vant til å ha bilde på baksiden av bankkortene for på en enkel måte å kunne legitimere oss. Dette er det etter hvert blitt slutt på etter at det nye internasjonale legitimasjonskortet nå er lansert og kan fås på politistasjonen. DNB har frem til nå hatt denne servicen, men har besluttet å droppe den. De fleste andre bankene har også fjernet bildet på baksiden. Noen banker tilbyr bankkort med bilde dersom man ber konkret om det.

Styringsgruppen for Koronatelefonen har hatt sitt første møte

Som ble omtalt i forrige ukebrev har Senior Norge startet et prosjekt for å etablere en koronatelefon for å bekjempe ensomhet.
Styringsgruppen for prosjektet består av Petter Schou, Håvard Jernskau, Audhild Freberg Iversen, Stig Klingstedt, Odd Gunnar Olsen, Ragnhild Frorud og Eva Henschien. Knut Christian Høvik prosjektleder og Mona Rese er prosjektkoordinator.
Styringsgruppen ønsker at prosjektet skal starte 1. juni 2021. Tiltak for å rekruttere telefonoperatører er i gang og de vil bli gitt opplæring før de starter ringerunden. Det er også planer om at medlemmer og andre kan ringe inn til Senior Norge dersom de ønsker noen å snakke med. Telefonsamtalene skal ikke erstatte helsetjenestens tilbud, men bære mer preg av en alminnelig samtale om stort og smått med spesiell vekt på ensomhet. Operatørene vil ha taushetsplikt.
Vi kommer tilbake med mer informasjon før ringerunden begynner.
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter