Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Digihjelp

I stortingsmeldingen “Leve hele livet” pekes det på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. Stortingsmeldingen bruker ordet «Digihjelp»

Senior Norge har i mange år sett at samfunnet går mot en total digitalisering. Etter hvert er det ikke mulig å greie seg uten å ta i bruk digitale hjelpemidler enten det er smarttelefoner, lesebrett eller datamaskiner. Samtidig vet vi at et sted mellom 400 000 og 800 000 mennesker i Norge lever i digital utenforskap. De fleste av disse er eldre, men også handikappede og innvandrere. Senior Norge er klar over denne utviklingen, men har hele tiden bedt om at myndigheter og bedrifter må sørge for en omsorgsfull omlegging.

Senior Norge har tatt opp spørsmålet med regjeringen om å få på plass en tjeneste i hver kommune som kan være brukerstøtte for de som ikke selv greier å håndtere digitale verktøy. Vi har kalt tjenesten for «Digital hjemmehjelp» og går inn for at de som trenger det skal kunne få kommunalt vedtak om digital hjemmehjelp på linje med annen omsorgstjeneste.

Regjeringen ved digitaliseringsministeren ga oss et langt og utfyllende svar. Han pekte på at offentlige digitale tjenester vil bli bedre tilrettelagt for dem med svak kunnskap om digitale hjelpemidler. Videre pekte han på at staten og Kommunenes sentralforbund har inngått en samarbeidsavtale om kursing av dem som ikke har kompetanse. Vi kan lese mer om dette ved å klikke her.

Mange kommuner gir tilbud om opplæring, ofte i regi av bibliotekene, men mange eldre kvier seg for å melde seg på kurs. En av grunnene kan være at de føler seg usikre på om de har evne til å bruke kunnskapen i praksis. Derfor er det viktig at opplæringen kombineres med en støtteordning.

Helsedirektoratet har nå bevilget 20 millioner kroner for å styrke den digitale kompetansen hos sårbare eldre. Søknadsfristen er satt til 21. mai i år. Dette er en liten sum i den store sammenheng, men det kan være en begynnelse. Vår klare anbefaling er at man også bruker dette tilbudet til å etablere støttefunksjoner for eldre brukere av digitale hjelpemidler. Vi oppfordrer våre medlemmer som sitter i de kommunale eldrerådene om å gjøre kommunene oppmerksom på bevilgningen. Lokallagene bør også kjenne ansvar for at kommunene bruker denne bevilgningen.

Fritt behandlingsvalg-ordningen utvides – valgfrihet for flere pasientgrupper

Med virkning fra 1. mai 2021 er ordningen med fritt behandlingsvalg utvidet til også å gjelde:

  • Revmatiske (inflammatoriske) sykdommer – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Senfaserehabilitering av pasienter med ryggskade – døgnrehabilitering
  • Vestibulære sykdommer (sykdommer i balanseorganet) – døgnrehabilitering 3-4 uker
  • Vestibulære sykdommer – poliklinisk rehabilitering 3-4 uker

Gjennom fritt behandlingsvalg-ordningen får private leverandører som tilfredsstiller bestemte krav mulighet til å yte spesialisthelsetjenestene mot betaling fra staten. Det betyr at pasienter som har rett til rehabilitering, fritt kan velge mellom private og offentlige rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak, og betale det samme uansett hvem de velger.

Fremtidsfullmakt

Det er aldri hyggelig å tenke på at vi en dag kan få en sykdom som gjør at vi ikke kan ordne opp i vår egen økonomi, men hvis man først kommer i en slik situasjon, er det for sent å bestemme hvem som skal ta over ansvaret. Derfor er det klokt å ordne med en fremtidsfullmakt når man er forholdsvis ung og har kapasitet til å planlegge sin situasjon dersom omstendighetene gjør det nødvendig. En fremtidsfullmakt er ofte fornuftig å utarbeide tidlig. Dette gjelder enten man er enslig eller bor sammen med en annen part. Våre advokater får av og til spørsmål om hvordan man skal håndtere situasjonen når den ene er blitt dement og har mistet samtykkekompetanse. Det finnes løsninger da også, men de er ofte litt mer kronglete å få til, og de gir heller ikke den samme friheten til selv å bestemme hvordan man ønsker å organisere tilværelsen. Du kan lese mer om dette i Seniorhåndboka som du finner ved å klikke her.

Våre advokater hjelper deg å sette opp en fremtidsfullmakt. Første konsultasjon er gratis for medlemmer.
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter