Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi burde ha fylt salen, men også årets landsmøte ble digitalt

Landsmøtet ble avviklet i god stil den 26. mai. Evnen til å operere over internett er påtagelig bedret siden forrige landsmøte. Møtet ble innledet med eldreombud Bente Lund Jacobsen som hilste til Landsmøtet og fortalte om sine oppgaver og de utfordringer hun ser for den eldre befolkningen i Norge. Hun inviterte til samarbeid med Senior Norge for å finne løsninger. Styreleder lovet å komme tilbake så snart pandemien tillater det.

I tillegg til de vanlige sakene med årsberetning og regnskap, drøftet landsmøtet vårt seniorpolitiske program, og det kom mange interessante og gode innspill som styret vil bruke til revideringen av programmet. Dette vil skje i løpet av året.

For å komme over på en mer offensiv utvikling av organisasjonen ble det vedtatt en gjennomgang ved hjelp av en arbeidsgruppe ledet av sentralstyrets leder, Petter Schou. Øvrige deltagere vil være sentralstyremedlem Siri Melander Møllerud, Jon Rogstad fra Senior Norge Asker og Bærum og generalsekretær Knut Christian Høvik. Generalsekretæren skal også fungere som sekretær for gruppen. Gruppen skal lage en plan som sikrer Senior Norges fremtidige drift, med tilhørende organisering og finansiering som skal være ferdig i løpet av oktober måned. Planen skal deretter behandles av et ekstraordinært landsmøte.

Landsmøtet foretok valg til sentrale verv. Der ble Bodil Irene Bjørnaali Brattli valgt som medlem av sentralstyret og Svenn Larsen som varamedlem. Begge kommer fra Senior Norge Nordland. De erstatter Agnete Tjærandsen og Gunnar Tveiten som går ut av styret. De nye medlemmene ble ønsket velkommen, og de som går ut av styret fikk en fortjent takk.

Landsmøtet valgte også Gunnar Tveiten som ny leder av Kontrollkomiteen. Svein Sørlie ble valgt som nytt medlem i komiteen, og Vinni Hestenes ble gjenvalgt i komiteen for ett år.

Bodil og Svenn er nye i styret og en frisk pust fra nord.

Bodil Brattli                      Svenn Larsen

Bodil Brattli har lang fartstid i sentrale verv i Høyre og har innehatt mange politiske verv i Bodø kommune og Nordland fylke. Hun har vært yrkesaktiv i Posten, Telenor og er nåseniorrådgiver i Riksrevisjonen der hun har arbeidet de siste 20 årene. Hun har også vært aktiv i fagforeningene der hun har arbeidet og har bl.a. arbeidet med senior- og livsfasepolitikk.

Svenn Larsen har lang fartstid fra Forsvaret i inn- og utland. Etter avsluttet militær karriere har han hatt en rekke ulike oppdrag og funksjoner, bl.a. som norsk deltaker i UNHCRs delegasjon (UN Refugee Agency) for evaluering av tsunamien i Sør-Øst-Asia. Han har vært rådgiver for voldsutsatte i nære relasjoner og blind vold, og etablerte eget kontor Bodø for voldsoffererstatning i Nordland, underlagt Justisdepartementet. Svenn har også erfaring med politisk arbeid og er nå nestleder i Bodø eldreråd.

Start for Senior Norges koronatelefon

(Er det noen som husker da en telefon så ut som en telefon med skikkelig nummerskive og et bastant rør?)
Den første uken av juni starter våre operatører med å ringe til våre medlemmer for å slå av en prat om situasjonen vi er i på grunn av koronapandemien. Foreløpig er det fem operatører som skal stå for kontakten. Bli derfor ikke overrasket dersom dere får en telefon fra Senior Norge.

Høringsinnspill om Sysselsettingsutvalgets innstilling

 

Senior Norge har gitt høringsinnspill til Arbeids- og sosialdepartementet om Sysselsettingsutvalgets innstilling. Utvalget har bl.a. foreslått at aldersgrensen i privat arbeidsliv skal senkes til 70 år. Dette har vi gått imot. Vi mener det skal være mulig for eldre å fortsette i arbeid så lenge de føler at de fyller kravet til stillingen og kan være til nytte for samfunnet. Aldersgrensen er nå 72 år i arbeidsmiljøloven og den bør ikke senkes, men heller heves, slik at den blir i samsvar med pensjonsreglene om opptjening til 75 års alder. Samtidig er det viktig at fleksibiliteten opprettholdes slik at man kan gå av fra 62 års alder. Senior Norge har også hatt synspunkter på kapitlet om kompetanse og kvalifisering, samt arbeidsmiljø og oppfølging. Interesserte kan se hele vårt høringsinnspill på vår hjemmeside (klikk her).
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter