Ukebrev v/Stig Klingstedt

Jacob Sæthre Skarstein er 100 år

(Bilde hentet fra Wikipedia)

Senior Norges gratulerer sitt mangeårige medlem, Jacob Skarstein, som fyller 100 år den 7. juni. Han har vært kollega i NRK til stifterne av Seniorsaken, nå Senior Norge. Skarstein er journalist- og reklameutdannet, og er en av etterkrigstidens sentrale radiopionerer. Mange husker ham som «stemmen fra Bergen», og han hadde faste sendinger fra 17.mai-feiringen og Festspillene i Bergen. Han skapte programposten, Middagsstunden, som var en ny bruk av radioen som kontaktskaper. Skarstein er også kjent som visedikter og visesamler og har utgitt to visesamlinger: Den nystemte (1973) og Den nye nystemte (1994).
Jacob Skarstein har mottatt Norsk Lytterforenings ærespris (1973) og Meltzerprisen (2000). 1. oktober 2008 ble Skarstein av Seniorsaken tildelt æresbevisningen »årets hederssenior» ved en festforestilling i Oslo Rådhus.
Skarstein feirer sin 100-årsdag på Engen senteret i Bergen. Vi i Senior Norge gratulerer jubilanten med blomster.

Munnbind – en plage?

Av Agnete Tjærandsen
Ja – for den som hører dårlig er det en sann plage – den som snakker blir vanskelig å forstå bak munnbindet – artikulasjonen blir helt borte og lyden blir dempet. Men det som er verst for en hørselshemmet er at du ikke kan SE munnen til den som snakker. Har du hatt svak hørsel i noen år, lærer du deg å lese på munnen, og det blir en vesentlig del av taleforståelsen.
Munnbindregelen blir gjennomført i mange butikker og kontorer og er absolutt nødvendig i alle helse-sammenhenger. Men – den er likevel ikke absolutt! Folkehelseinstituttet har listet opp 6 grupper, bl.a. barn, personer med helseproblemer og personer som samhandler med hørselshemmede. Fordi vi «lytter med øynene», gjør masker og tette munnbind det vanskelig – ja, noen ganger umulig – å kommunisere verbalt. FHI legger til grunn at den nasjonale anbefalingen om bruk av munnbind IKKE er til hinder for at man tar av munnbindet for å kommunisere med hørselshemmede.
Dette unntaket er nok ikke kjent for de fleste, men det er viktig å gjøre kjent for de mange hørselshemmede landet rundt. I Norge er det ifølge de nyeste tall èn million hørselshemmede! Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til bladet «Din Hørsel» at det nå er kommet flere typer gjennomsiktige munnbind på markedet og at det kan bli aktuelt å koordinere innkjøp av gjennomsiktige munnbind til helsepersonale.

Teksting av NRKs programmer

Mange med nedsatt hørsel har vel irritert seg over utydelig tale i NRK. Løsningen er ofte å klikke på tekst-TV for å få undertekster. Det fungerer ofte veldig dårlig. Nå finnes det en alternativ måte å få NRK-programmene med undertekster. Dels blir tekstingen slått på automatisk så fort du bruker et NRK-program, og dels er det god synkronisering av tale og tekst. Det fungerer ikke så godt for direktesendte programmer, men ellers er det til stor hjelp. På NRKs sider har de en bruksanvisning for hvordan man skrur på teksting via dekoderen; framgangsmåten avhenger nemlig av hvilken leverandør man har: https://info.nrk.no/faq/undertekster/

Eldre på bilder

Britiske Centre for Ageing Better har tatt to initiativ til at seniorer kan fremstilles som friskere og mer «livat» på bilder og ikoner i mediene. «Altfor ofte fremstilles seniorer og eldre på en urealistisk måte,» sier CEO i Ageing Better, Anna Dixon. Hun mener at bildene og ikonene som brukes av eldre i reklame og journalistikk ikke skildrer mangfoldet. Aldring blir i stor grad sett på som noe negativt, noe som skal unngås.
«Dette narrativet kan føre til internalisert alderisme og være skadelig for vår mentale helse. Vi jobber hardt for å endre fortellingen om alder. Vi håper samarbeidet med «Pexels» vil bidra til å utfordre negative stereotypier og forme mer positive holdninger til aldring i hele samfunnet,» sier Dixon. Senior Norge er positiv til alt som kan gi et mer nyansert bilde av oss eldre. Initiativet burde følges opp også i Norge.
(Store norske leksikon: Internalisering er innen psykologi en prosess der ytre prosesser blir rekonstruert som indre prosesser. Et eksempel er når man gjør andre menneskers holdninger og egenskaper eller samfunnets normer til sine egne.
Wikipedia: Alderisme refererer til diskriminering av, og fordommer mot, en aldersgruppe. Som begrep favner alderisme bredere enn det beslektede begrepet aldersdiskriminering, og fenomenet kan være både systematisk og «hverdagslig»). 

 

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter