Ukebrev v/Stig Klingstedt


Regjeringen vil ha flere trygghetsboliger i distriktene

Regjeringen har sendt et forslag om å gjennomføre et pilotprosjekt med investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre. Det er spesielt distriktene som mangler denne type boliger. En trygghetsbolig er en tilrettelagt bolig med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering med nærhet til service- og kulturtilbud.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sier at det er behov for å tenke nytt om hvordan vi møter den demografiske utviklingen, og utfordringer med tilgang på boliger i distriktsområder.
Byggingen av denne type boliger er foreslått mange ganger tidligere, men det er skjedd veldig lite til nå. Dette gjelder spesielt distriktene hvor det er mangel på tilrettelagte boliger.
Senior Norge har lenge ivret for at det skal bygges flere boliger som tilfredsstiller kravene. Senior Norge Lillestrøm har gjennomført et prosjekt, Husebyjordet på Skedsmo sammen med kommunen. Det er også enkelte andre forsøk i Norge. I Danmark har denne type boliger for eldre lenge vært en naturlig del av boligtilbudet. Vi ønsker tiltaket fra regjeringen velkommen.

Koronatelefonen er i gang


Det er fem frivillige som litt smått er i gang med å ringe for å høre hvordan medlemmene har hatt det i koronaåret. Det blir rapportert om mange hyggelige telefonsamtaler. Ringingen skjer på dagtid mellom klokken 10.00 og 16.00.

Pensjon fra første krone


Regjeringen vedtok fredag den 18. juni en proposisjon med forslag om en endring i pensjonslovgivningen. Der har regjeringen imøtekommet et krav som vi har hatt lenge – pensjon fra første krone. Samtidig blir det enkelte andre endringer, bl.a. at gjeldende minstekrav til alder og stillingsbrøk skal erstattes med en regel om at ansatte skal meldes inn i ordningen når lønnsinntekten overstiger grensen for rapportering av lønn til skattemyndighetene. Dette bør være et forslag som overlever et stortingsvalg uansett hvilken konstellasjon som vinner frem.

Greier du å lese teksten om innholdsfortegnelsen på matvarene?

Lovkravet til skriftstørrelse på matvarer tilsvarer så liten skrift at synseksperter sier at det vil være uleselig for veldig mange. I en undersøkelse mener 70 prosent at de har problemer med å lese så liten skrift.
Minstestørrelsen, som er definert til 0,9 mm, er så liten at mange ikke vil greie å lese den. Mange kan lese tekst på 0,9 mm – men det er jo slik at jo mindre teksten er, jo mer utfordrende er den å lese. Og tekst som er så liten, er vanskeligere med økende alder – fordi synet blir dårligere med alderen. Dette bør det gjøres noe med. Det er Mattilsynet som er fagansvarlig for at alle matvarer er merket med innholdsfortegnelse, som ifølge reglene skal være tydelig.

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter