Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele artikkelen –

Koronatelefon for å bekjempe ensomhet

Prosjektet er godt i gang, og vi har fått en viss erfaring fra de første ringerundene.
I starten av prosjektet gikk en god del tid med til å utvikle selve konseptet, hvordan stille de mest relevante spørsmålene, og sørge for at samtalen både ble hyggelig og interessant.
Stort sett har telefonsamtalene blitt meget godt mottatt. Mange undrer seg over hvorfor ikke slike tiltak har vært satt i verk i offentlig regi. Noen kommuner har brukt telefon for å gi råd om smittevern og medisinske spørsmål, mens vårt prosjekt konsentrerer seg om bekjempelse av ensomhet.
De som ble ringt opp sa seg ofte tilfreds med at samtalene var konfidensielle og at det ikke er mulig å spore tilbake hvem som sa hva.
Et stort antall av de oppringte har bekreftet at koronapandemien har medført økt ensomhet. Mange følte seg isolerte. Mange har sagt at deres egne barn medvirket til isolasjon ved at de har passet på at foreldrene ikke kan møte barn, barnebarn og andre på en fysisk måte.
Samtidig har TV og andre massemedier bidratt til økt pandemifrykt. Er man ensom, bruker man mye tid på TV, radio og andre medier for «å få tiden til å gå».
Et interessant poeng er at flere har gitt uttrykk for at de trenger digital opplæring. De gir uttrykk for at kommunen forble helt taus rundt dette da pandemien slo til i mars 2020. Det er det samme signal som vi har fått fra de øvrige nordiske landene. Kommunene, og også sentrale myndigheter, var svært dårlig forberedt da pandemien slo til.
Ringerunden vil bli gjenopptatt like over sommeren.

Grensepassering med koronapass

Med koronapassene testet på forhånd, tok min kone og jeg en tur til vårt sted i Sverige som ikke er besøkt på nærmere ett år. Vi passet også på å fylle ut det berømmelige skjemaet for innreise, men det trengte vi ikke da vi begge er fullvaksinert. Da vi kjørte tilbake til Norge lørdag for en uke siden kom vi over Ørje på E18 og hadde forventet oss en skikkelig lang kø. Det tok ca. fem sekunder før vi ble vinket frem av en hyggelig politimann. Han ventet tålmodig på at vi skulle fiske opp våre mobiler og logge oss inn på Helsenorge.no og få fram våre koronapass. Han tipset oss om at en utskrift på papir er smart å ha med seg, så går grensepasseringen fortere. Man skal i tilfelle skrive ut EU-versjonen av koronapasset. Utskrift kan man også få direkte over telefon 815 55 015, men lang telefonkø der.
Etter noen minutter kjørte vi videre og kom så til en kø for eventuell testing. Der ble vi nødt til å vise koronapasset igjen, men denne gangen gikk det raskt. Så ble vi vinket forbi køen, uten å måtte teste oss, og kunne kjøre videre hjem. Samtidig hørte vi på radioen at man satt i lang tid ved Svinesund for å komme seg videre. Det kan altså lønne seg å sjekke hvordan køene ser ut ved de ulike grensepasseringene, hvis man har en valgmulighet. Vi hadde flaks!

Vold i sykehjemmene

Sygeplejerske hjælper ældre mand med gangstativ.

Marit Helene Holen skriver i en kommentar til vår omtale av rapporten som regjeringen har mottatt angående vold i sykehjemmene. Hun skriver:
«Viktig med korrekt bruk av begreper. Forsømmelse trenger ikke bety vold/overgrep. Kanskje var det en annen pasient som trengte hjelp? Kanskje var avdelingen underbemannet? Mener ikke å forsvare vold og overgrep. Men viktig å lese artikkelen her:”
https://www.nrk.no/norge/andre-forskere-reagerer-pa-ntnus-forskningsrapport-om-vold-mot-eldre-i-sykehjem-1.15569332?fbclid=IwAR1cdbUJheDL4P_nACdQDoSxLYxAOZ335Fe1Ft_AgMdGvUx5lM4VvsUha60
Senior Norge er enig i at vi ikke skal svartmale tilstanden på våre sykehjem, men det er veldig viktig at fakta kommer på bordet og at både myndigheter, ledere og personalet på sykehjemmene tar problemene alvorlig der de oppstår. Så vet vi godt at personalet på sykehjemmene har en krevende jobb og stort sett gjør en fremragende innsats. Det som er viktig nå, er at vi ikke graver oss ned i skyttergraver, men tar fatt i problemene på en konstruktiv måte.
Rapporten forteller ikke hvor mange voldsepisoder som forekommer i Norge hvert år. Aftenpostens rapport om ca. 13 000 voldsepisoder i 2019 betyr at de 9 000 sykehjemmene gjennomsnittlig hadde i underkant av 1,5 episoder i løpet av ett år. Dette tallet høres veldig lite ut om man sammenholder det med rapportens opplysninger om hva personalet oppgir av iakttagelser. Dessverre er det nok et ukjent mørketall. Myndighetene bør sørge for at vi får en sikker statistikk over dette slik at tiltak kan settes i verk. Fakta må på bordet!

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter