Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Få rammes av heteslag i Norge, men pass på dehydrering
Både i Canada, California og deler av Sør-Europa har det vært svært høye temperaturer denne sommeren. Det har medført at mange er døde som følge av overoppheting eller heteslag. I Norge er det sjelden et problem med opp mot 50 varmegrader og få mennesker dør av heteslag. Det er likevel fornuftig å unngå krevende fysisk aktivitet når det er veldig varmt.
Ved høye temperaturer er det viktig å passe på at man får i seg tilstrekkelig mengde vann. Det er først og fremst eldre som kan bli rammet av dehydrering. Vi eldre føler ikke tørst like bra som yngre. Eldre har også dårligere reguleringsmekanisme av kroppstemperaturen. Mister vi for mye vann blir vi slappe og orker ikke å spise og drikke. Da kan nyrene bli skadet.
Du kan lese mer om dette ved å klikke her.

Digitalt valgkort

Denne uken er valgkortene sendt ut. De som ikke har registrert at de ønsker valgkort sendt i posten har fått dem digitalt. Det betyr at vi kan bruke smarttelefonen for å vise valgkortet når vi skal stemme den 13. september, eller vi kan skrive ut valgkortet og ta det med i papirform. De som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene, får sendt valgkortet i posten.
Ved å ha valgkortet tilgjengelig i valglokalet går registreringen litt raskere, men du vil også kunne velge uten valgkort. Du må i alle fall ha gyldig legitimasjon, det vil si med fullt navn, bilde og fødselsdato.
Vi kan forhåndsstemme i landets alle kommuner i perioden 10. august til 10. september. På valgdagen må du møte opp på et valglokale i din bostedskommune.
Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner. Det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere som oppnevnes av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Fristen for å forhåndsstemme fra utlandet er 3. september. På Svalbard og Jan Mayen gjelder samme frist – 10. september – som for landet i øvrig.
Vi kan lese mer om dette ved å klikke her.

Offentlig tannhelsetjeneste for eldre

Før første verdenskrig var tannråte et stort folkehelseproblem. Det var da politisk enighet om at det offentlige skulle gå inn og yte økonomisk støtte for å komme problemet til livs. Så kom krigen og reformen ble satt på vent. Senere konsentrerte man seg om å få gratis skoletannpleie og nok tannleger til distriktene. Etter hvert kom fluoren, og politikerne nølte med å innføre en tannhelsereform på generell basis. Det var de berømmelig P-ordene: Penger, prioritering, politikk og partier som satte kjepper i hjulene.
Vi har nå offentlig tannhelse for eldre som er på institusjon eller har kommunalt vedtak om hjemmesykepleie. Ifølge lov om tannhelsetjenester §1-3 kan eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie får hjelp med tannhelsetjenester dersom oppholdet har vart i tre måneder.
Det er spesielle regler for kjeveoperasjoner der betaling kan kreves etter bestemte regler.

Senior Norge har flere ganger krevd at staten må inkludere alle eldre i ordningen om økonomisk støtte for tannhelsetjenester. Etter 100 år med diskusjoner er tiden overmoden til å foreta en skikkelig gjennomgang av ordningene. Tannlegeforeningen har krevd dette og fått støtte fra Stortinget. Vi kommer tilbake med en oversikt over de politiske partienes standpunkt til fri tannhelsetjeneste i god tid før valget.
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter