Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Kvinner har de dårligste tjenestepensjonene
Mercer CFA Institute Global Pension Index har laget en rapport om pensjoner der Norge er et av 47 land som er undersøkt. Norge har et av verdens beste pensjonssystemer – bare ikke for kvinner. Norge er på 20. plass når det gjelder pensjon og kjønnsforskjeller, med 27 prosent forskjell mellom menn og kvinner. Estland topper listen med 3,3 prosent forskjell. Danmark er høyere opp på listen med 10,6 prosent forskjell og også Finland og Island ligger foran Norge. Sverige havner et par plasser bak Norge. Japan har størst kjønnsgap med en forskjell på 47,4 prosent.
Når det gjelder en helhetlig vurdering av pensjonssystemene, havner Island på topp med Nederland og Danmark på 2. og 3. plass. Norge ligger på en 5 plass. Undersøkelsen omfatter både NAV, tjenestepensjoner og private pensjoner. Kvinner arbeider oftere deltid. Det er mange kvinner i yrker der minstesatsen i tjenestepensjonen er vanlig, og i tillegg lever kvinner lenger enn menn, slik at pensjonen skal rekke i flere år. I tillegg har menn en større tendens til å tegne private pensjonsforsikringer.
Forskere ved Statistisk sentralbyrå er kommet til de samme resultater når de har sett på forskjeller mellom pensjoner for kvinner og menn. De mener imidlertid at kjønnsgapet vil bli mindre i fremtiden når kvinner vil ha større yrkesdeltakelse og høyere utdanning enn det som dagens pensjonister har.
Kvinner i jobb bør skaffe seg oversikt over egen pensjon og hva som blir utbetalt. Sett opp en spareplan og be om rådgiving og hjelp om temaet fremstår som komplisert.
Regjeringens løfte om at alle skal få pensjon fra første krone kan bidra noe til å utjevne forskjellene.

 

Vellykket besøk av Eldreombud Bente Lund Jacobsen i Senior Norge Rogaland

Leder for lokallaget, Aud Klovning Knudsen, skriver:
«Den 21.oktober var vi i disse 2 byene så heldige å få besøk av henne.
Vi arrangerte et møte med administrasjon, politikere fra utvalg fra helse og velferd, Eldreråds-leder, demensleder og ledere for Norsk-sykepleierforbund og Fagforbundet.
Vi hadde møtet i Stavanger på Blidensol sykehjem kl. 10:30 -12:15.
Så kjørte Bente Lund Jacobsen, Helge Gabrielsen og jeg til eldresenteret Mossiges Minde i Sandnes som eies av Sandnes Helselag.
Her fikk vi middag kl. 13:00.
Klokka 14:00 kom den samme gruppa av personer fra Sandnes. Møtet her sluttet kl. 15.30.

Det var ei inspirerende og dyktig dame som kom på besøk. Hun hadde en power-point-presentasjon der vi fikk innblikk i hvordan hennes mandat var, og hvordan vi som gruppe kan ta kontakt for å få henne med på laget for å gi eldre syke en verdig alderdom.
Tilhørerne har gitt tilbakemelding på at de syntes det var veldig interessant å få være sammen med Eldreombudet og få info om hva hun og hennes sekretariat skal jobbe med fremover».

Eldreombudet er en viktig ressurs for eldre og Senior Norge som betyr at våre ønsker og synspunkter blir seriøst vurdert og kan bli grunnlag for myndighetenes tiltak i eldresektoren.

 

Fornyelse av førerkort for eldre førere

Et flertall i Stortinget vedtok i begynnelsen av året at kravet til legeattest skulle sløyfes for eldre som ønsker å fornye førerkortet. Stortingsflertallet satte 1. august som frist for å lage de nye reglene. Daværende samferdselsminister, Knut Arild Hareide, ba imidlertid Statens vegvesen sammen med
Helsedirektoratet om å utrede alternativer til den obligatoriske legeattesten ved fornyelse av førerkort. Han satte 1. oktober som frist og meddelte Stortinget dette. Rapporten ble levert den 29. september, og nå venter vi på hva den nye samferdselsministeren skal foreslå.
Rapporten inneholder mye ulykkesstatistikk, og det er ikke tvil om at de yngste og de eldste bilførerne utgjør en større risiko i trafikken enn middelaldrende førere. Rapporten har også sammenlignet forholdene i Norge med tilsvarende i Sverige der man ikke har krav til obligatorisk helsesjekk ved fornyelse av førerkort. Det er små variasjoner mellom disse to landene.

Senior Norge har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet for å høre om et vedtak er nært forestående. Vi fikk, som ventet, ikke noe konkret svar om når vedtaket kan komme, men det ble forsikret at den politiske ledelse er opptatt av spørsmålet og vil komme med et vedtak så fort som mulig.
Vi får altså smøre oss med tålmodighet og fortsette å skaffe legeattest dersom vi ønsker å fornye førerkortet når vi bikker 80 år.

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter