Vaksinenektere- opptar sykehuskapasitet!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer for å se hele innlegget! –

Våre sykehjem og sykehus er under et enormt press blant annet på grunn av Corona-pandemien. Økningen av antall pasienter krever mer fysisk plass, men det som er det mest kritiske er at det er for få intensivsykepleiere. I tillegg kommer det at Coronapasientene krever mer tid for behandling enn andre pasienter.

Det er fortsatt 350.000 voksne som ikke er fullvaksinert. Blant disse finner vi vaksinenekterne.

I TV2 nyheter ser vi at det er 7 ganger flere uvaksinerte enn vaksinerte som blir lagt inn på sykehus. Dette viser at vaksinene er effektive og at de uvaksinerte til de grader er overrepresentert.

Ved Oslo Universitetssykehus er de opptatt av at de uvaksinerte skal kreve så meget av begrenset sykehuskapasitet. Dette hevder de at er unødvendig. Hadde de uvaksinerte vaksinert seg i stedet for å vegre seg, hadde sykehusene vunnet sårt tiltrengt kapasitet.

Det er bare en meget liten del av de uvaksinerte som har medisinske eller andre gyldige grunner for å ikke la seg vaksinere.

De øvrige skulle legge personlige motiver til side og vise samfunnet respekt og lojalitet ved å la seg vaksinere. Dette er ikke en privatsak! Vi har alle et felles ansvar! Vi forventer at de ansvarlige myndigheter finner ut hvordan de kan få vaksinert vaksinevegrerne!

Intensivsykepleier hos Oslo Universitetssykehus, Even Linnerud, sier at vaksinefornekterne er utfordrende. Det er disse som fornekter at det foreligger noen pandemi overhode! De sinker vaksineringsprosessen og belegger unødvendig sykehuskapasitet når de blir smittet og må legges inn på sykehus.

Det er mulig denne beskrivelse kan virke provoserende, men det er faktisk slik det er! Vi må tåle å se det på trykk.

Assisterende helsedirektør Nakstad bekrefter at de fortsatt ikke vil bruke noen form for tvang. Vi tror konsekvensen av det er at myndighetene ikke kommer helt i mål. I andre land har de sett en viss mann i «hvitøyet» og innført til dels tunge sanksjoner. Men det gjør altså ikke vi!

Se for øvrig vårt tidligere innlegg i SENIORAVISA – uvaksinerte smittebomber.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter