Vi søker ny leder!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vår leder, Finn Åsmund Johnsbråten (83) har meddelt vårt styre at han ikke tar gjenvalg i forbindelse med kommende årsmøte. Han har vært medlem av styret siden 2015. De siste 4 årene har han vært foreningens leder! Vi har funnet det riktig å utlyse vervet som leder på denne måte. Vi vil lete bredt etter kandidater så vel blant våre medlemmer som blant andre som kan være aktuelle.

Foreningens rolle er å arbeide for de eldres velferd, rettigheter og interesser. Viktige områder er helse og omsorg, trygd/pensjon/økonomi, rettigheter i arbeidslivet og enhver form for aldersdiskriminering. Og så er informasjonsformidling er en av våre hovedoppgaver.

Vår forening er et lokallag i Senior Norge og kjent som en veldreven forening med regularitet som et av sine kjennemerker. Vår nye leder vil få et velorganisert og kompetent styre som sin støtte. Vi har ca. 600 medlemmer. Medlemstallet kan variere fra tid til annen.

Våre månedlige temamøter har både som mål å formidle informasjon og tilby sosialt samvær for våre medlemmer og andre. Vi driver en ukeavis, SENIORAVISA, og vi får regelmessig inn referater og debattinnlegg i lokalavisene.

Vi tilbyr et spennende og ansvarsfullt verv med nok av inspirerende utfordringer i et hyggelig foreningsmiljø!

Vi tror vervet som leder vil passe for en yngre pensjonist (70 – 80 år) som vil finne tilfredsstillelse i å delta i samfunnsnyttig virksomhet. Vi tenker oss at bakgrunn fra helse og omsorgsarbeid, foreningsliv, administrative og/eller ledende stillinger i næringslivet vil kunne passe. Det meste av vår skriftlige kommunikasjon foregår digitalt. Ordinære digitale ferdigheter er derfor nødvendig.

Er du interessert, eller kjenner du noen du vil kunne anbefale, så kontakt gjerne lederen for vår valgkomite, Arne Vestergaard Larsen, tlf 917 48 695, epost vestlars@gmail.com. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Så da er det bare å ta kontakt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter