Viken – et hån mot demokratiet!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi hadde litt problem med å bestemme oss for overskrift til dette innlegget. Etter de siste informasjoner vi har mottatt, var vi fristet til å bruke overskriften «Viken – et eneste rot». Men vi endte opp med den dere ser ovenfor.

Myndighetene presterte å introdusere løsningen med Viken fylkeskommune, en gigant bestående av tidligere Østfold Fylke, Akershus og Buskerud, uten først å ha involvert innbyggerne. Dette strider imot viktige demokratiske prinsipper. Stordrifts- og sentraliseringsfanatikerne hadde fått til å herje fritt og presentere sin løsning, uten at folket hadde vært hørt. Vi tør anta at beslutningen ble tatt i en sen kveldstime, når alle involverte var for trette til å fortsette. Og så ble det en løsning mot folkeviljen!

En brøler av en feil ble gjort da man overså betydningen av tilhørighet og identitet – vi er Østfoldinger. De første meningsmålingene viste at 8 av 10 innbyggere i Østfold var imot den nye fylkeskommunen. Nylige undersøkelser bekrefter de første, folk er fortsatt omtrent like misfornøyd. Man skal lete lenge før man finner en østfolding som synes Viken er en god løsning. Vi har ikke truffet noen som mener vi har fått bedre tjenester!

Politikere og byråkrater må ta til seg at etableringen av Viken, har skjedd mot folkeviljen! Slikt slipper man ikke unna med. Til slutt er det velgerne som er dommere!

Vi har i tidligere innlegg gitt uttrykk for våre synspunkter, senest i SENIORAVISA den 29. mars: «Oppløse Viken- hva vil de politiske partier?» og «Oppløse Viken-slik svarer de politiske partier». Alle de politiske partier som har svart, ga uttrykk for at de vil gå for oppløsning, dog er Høyres svar meget reservert!  Den 3. mai hadde vi også innlegget: «Oppløse Viken – Kanossagang for våre politikere!».

Under arbeid med disse innleggene ble vi oppmerksom på det faktum at sentrale etater som politi, sykehus, NAV, mattilsynet, militæret er organisert med geografiske ansvarsområder som ikke samsvarer med grensene for de nye fylkesregionene. Dette er rotete. Det kan umulig være logisk og effektivt at etatene skal være etablert på kryss og tvers av grensene for fylkeskommunene.

Et forhold som er veldig spesielt, er at Viken fylkeskommune har sitt hovedsete i Oslo, og Oslo er ikke en del av Viken. Samtidig har Oslo og Viken en felles statsforvalter. En løsning som det er all grunn til å sette spørsmål ved. Det har vi også gjort ved vårt innlegg i SENIORAVISA den 26. april «Oslo og Viken – en eller to fylkeskommuner?» Hva skal folk tro om dette?

Vi forventer at det blir en intens debatt omkring disse spørsmålene frem til valget. Enten det skulle bli et regjeringsskifte eller ikke, så kan vi ha rimelig tro på at oppløsning av Viken vil bli besluttet. Det som får oss til å oppleve noen grad av tvil, er Høyres vegring!

Det er østfoldingene dette gjelder, et traust og sindig folkeferd som er stolt av sin identitet. Når det gjelder Viken fylkeskommune, så er de alt fra å være dypt fornærmet, oppgitte eller fly forbanna! De føler seg nedverdiget over å sitte på sidelinjen og bli påtvunget en løsning som de ikke forstår, som de ikke har bedt om og som de opplever som et makkverk.

Østfoldingene etterlyser en politisk prosess i forkant av beslutningene om å etablere Viken fylkeskommune, hvor de selv hadde fått vært med i prosessen – det er vel slik demokratiet skal fungere. Østfoldingene opplever politikere og byråkrater som står bak beslutningen om den nye fylkeskommunen, som ukvalifiserte amatører!

Så får vi håpe at de politiske partier som har lovet å gå inn for oppløsning av Viken fylkeskommune, står ved sine løfter. Folk vil ikke ha tungrodde stordriftsmodeller og sentralisering. De vil ha nærhet. Politikerne bør ha opplevd dette som en solid lærepenge!

Spør folk først – ha respekt for folkeviljen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter