Viken/Oslo et fylke – er vi ført bak lyset igjen?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Fylkesreformen er en betydelig reform som berører de fleste av oss. Da skulle man tro at det forut for en slik reform, var en inngående debatt. Slik var det ikke! En morgen våknet vi og fikk oppdage at vi ikke lenger bodde i Østfold, men i et fylke som av alle ting het «Viken». Det strekker seg fra svenskegrensen ved Halden til fjordene på Vestlandet!

Vi følte oss tatt på sengen, og hadde og har problem med å fordøye denne reformen. Dette skrev vi om i SENIORAVISA den 28. september 2020 – «Vi ble ikke spurt!» Vi gjengir første avsnitt fra dette innlegget:

«Misfosteret Viken fylkeskommune ble tredd ned over hodene på oss uten at vi hadde blitt spurt. Tatt i betraktning hvilke radikale endringer løsningen innebærer, skulle vi tro at de politiske aktører hadde invitert til debatt og en politisk prosess før beslutninger ble tatt.»

Viken er en koloss. Med sine 1,2 millioner innbyggere svarer den for 25% av landets befolkning. Det ser ut som den blinde troen på at «stor er sterk» er en sannhet. Det kan like gjerne være slik at uttrykket «koloss på leirføtter» passer bedre.

Et misfoster er også løsningen med Troms og Finnmark som ett fylke.

I Viken har det rød/grønne styringsflertallet lovet å arbeide for oppløsning av Viken, men avventer resultatet av kommende Stortingsvalg. Situasjonen er preget av «vente og se». Det beroliger oss ikke. Burde ikke styringsflertallet ha fattet en konkret beslutning om oppløsning allerede i inneværende stortingsperiode, slik SV har gjort i Troms og Finnmark?

I nord er de mer aktive. SV sitt landsstyre går inn for oppdeling av fylkeskommunen Troms og Finnmark. De vil at fylker som søker om oppdeling skal få dette innvilget så raskt som mulig og at de selv kan ha kontroll over oppdelingsprosessen.

Det er om å følge med i timen. Vi har ved flere tilfeller sett Oslo/Viken benevnt som en enhet. Så er vi samtidig omsider blitt oppmerksom på at Oslo og Viken har felles Statsforvalter (fylkesmann). Innebærer dette at Oslo og Viken de facto er et fylke, eller på full fart til å bli det? I så fall vil det bli et gigantfylke med over 3 millioner innbyggere! Da blir det enda verre!

I denne tiden har det politiske landskapet endret seg radikalt. Senterpartiet fosser frem på meningsmålingene, er til tide større enn Arbeiderpartiet og puster Høyre i ryggen! Dette til stor forundring for de som har klippetro på sentralisering og store enheter!

Senterpartiets og deres leder, Trygve Slagsvold Vedum, synes å være alene om å har forstått det helt avgjørende. Det er å spørre velgerne om hva de ønsker og utvise respekt for velgerne. Senterpartiet har forstått at folk vil ha nærhet og lokale løsninger, fremfor sentralisering, store enheter og fremmedgjøring. Senterpartiets fremgang må forståes på bakgrunn av at de spør velgerne hvilke løsninger de foretrekker og at de arbeider for å innfri deres ønsker!

Mer komplisert er det ikke!

Vi ønsker de som arbeider for oppløsning av etablerte fylkesløsninger lykke til. Måtte de ha den utholdenhet og kraft som behøves. I en ny løsning vil det trolig ikke være noe stort problem for oss Østfoldinger at vi får med oss Akershus. Vi har et felles geografisk område og en nærhet til hverandre. Er det for meget å regne med å bli spurt?

Vi vil for ordens skyld understreke at vi ikke driver partipolitikk og støtter politiske partier. Vi støtter saker vi finner det tjenlig å gå inn for uansett hvilket parti eller partier som måtte arbeider for samme sak!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter