Viktig anerkjennelse – Vi har 600.000 ikke-digitale

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Til: digitalminister Linda Hofstad Helleland

Undersøkelsen som nylig er gjennomført av Kompetanse Norge for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, slår fast at vi faktisk har 600.000 ikke-digitale her i landet. En del av de forhold undersøkelsen belyser, er godt kjent for oss.

Vi tar til etterretning at det norske samfunn digitaliseres i økende tempo. Vårt anliggende i denne forbindelse er at omleggingen skjer på en omsorgsfull måte. Med dette mener vi at det må tas rimelig hensyn til de som ikke har, eller ikke kommer til å få den nødvendige digitale kompetanse.

Det offentlige må for sin del ta fullt og helt ansvar for at det opprettholdes analoge løsninger de ikke-digitale kan bruke! De ikke-digitale skal også betjenes på en anstendig måte.

For vel 4 år siden ringte vi 592 av våre medlemmer for å hente inn epost-adresser. Da måtte vi konstatere at 40% av medlemmene ikke hadde epostadresse og følgelig ikke var på nett.

Ikke en eneste en av de vi kontaktet ga uttrykk for at de hadde til hensikt å skaffe seg nødvendig datautstyr og tilegne seg nødvendig digitale ferdigheter. Det var derfor ikke en stor overraskelse for oss da vi nylig kunne konstatere at 40% av våre medlemmer fortsatt er ikke-digitale! Dette stemmer bra med undersøkelsen til Kompetanse Norge som sier at 39% av de over 60 år er ikke-digitale! Det er naturlig at andelen ikke-digitale synker for hvert år fordi de eldste dør.

Både vi og det offentlige har mislykkes fullstendig i å få de ikke-digitale til å komme seg på nett! Vi er helt enig i at ikke tilstedeværende motivasjon er et av de største hindrene. Dette henger sammen med flere ting.

Den digitale verden er for mange en dyp, skremmende avgrunn. Det første de opplever er et sett med ord og uttrykk som er fullstendig ukjent og uten mening for dem! Hvis de som er ansvarlige for å få de ikke-digitale med, ikke forholder seg til dette, så må de mislykkes.

Vi har utarbeidet en oversikt over digitale ord og uttrykk. Denne ligger inne i SENIORAVISA. Søk på «Datahjelp» i menylinjen på toppen av førstesiden. Listen er langt som et vondt år, men den kunne trolig vært enda lenger.

Vi har ikke sett det mulig for oss å etablere opplæringstilbud for våre medlemer som er lokalisert i hele Østfold. Men det finnes allerede en rekke slike tilbud. Vi har utarbeidet en oversikt over hva som finnes av lokale opplæringstilbud. Også denne oversikten ligger inne i SENIORAVISA. Søk på «Datahjelp» i menylinjen på toppen av førstesiden,

Så har vi et helt avgjørende forhold som i denne forbindelse nesten aldri blir omtalt – økonomi! Dette er det ikke til å komme utenom. Den som vil inn i den digitale verden må være beredt på å hente opp minst kr. 6.000- 7.000 til PC, skriver og opplæring.

Mange av de ikke-digitale er pensjonister. Disse kan ha lav inntekt samtidig som de vil vegre seg på å bruke av begrensede midler til å kjøpe utstyr de ikke er sikre på at de noen gang vil komme til å kunne bruke!

Om vi kunne gi digitalministeren noen råd, så ville det være:

  1. Enten man liker det eller ikke, så kommer vi til å ha gruppen «ikke-digitale» i tiår fremover, noe annet vil være ren ønsketenking. Sørg for at noen får ansvar for at det til enhver tid opprettholdes løsninger som de ikke-digitale kan forstå, finne mening i og bruke.
  2. Sørg for at det anvendes språk, ord og uttrykk som de ikke-digitale forstår og finner mening i.
  3. Tilby de ikke-digitale økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig datautstyr og opplæring.

Vi ville gjerne høre hva digitalministeren måtte mene om disse rådene

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter