2022 – nytt år og hva så!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har nå fasiten for år 2021. Det ble et «berg og dalbane» – år, fra fortvilelse til håp og tilbake igjen. Coronaen ville ikke gi slipp, og vi fikk et nytt år hvor pandemien fortsatt skulle dominere våre liv. Våre myndigheter ledet smittebegrensningen på en god og tillitsvekkende måte med god oppslutning fra folk flest. «En-meteren» og vaksinering har vært våre to viktigste smittebegrensende tiltak.

En tid trodde vi at vi var i ferd med å få kontroll på Coronaen. Det sluttet vi med da statsminister Erna Solberg erklærte landet som gjenåpnet og at de smittebegrensende tiltakene ikke lenger skulle få dominere vår hverdag.

De som jublet, jublet for tidlig. En ny smittebølge skulle velte inn over oss, og velprøvde smittebegrensende tiltak ble hentet frem igjen. Det er nesten som et under å konstatere at norsk næringsliv så langt har greid seg bra gjennom pandemien. Til dels godt hjulpet av myndighetenes støttetiltak. Aktiviteten er høy og arbeidsløsheten er omtrent på samme nivå som før pandemien.

Der står vi ved inngangen til det nye året – hva så med de 365 dager som ligger foran oss?

Den frekke, seiglivede Coronaen muterer til stadighet. Denne gangen heter den nye fetteren omikron. Den har skapt stor usikkerhet. Så langt ser det ut som om denne varianten kan være betydelig mer smittsom enn de tidligere. Men sykdomsforløpet for ser ut til å være mildere enn for tidligere utgaver!

Så langt mangler vi viten, blant annet om vaksinenes effekt i forhold til den nye varianten. Vi får etter hvert se! Mesteparten av befolkningen er nå fullvaksinert og en stor andel har også fått den tredje dosen. Myndighetenes største utfordring er vel å få vaksinevegrerne til å vise lojalitet ved at de lar seg vaksinere! Alle skal med – dette er ikke en ego-tripp!

Norsk helsevesen kjemper med ryggen mot veggen. Så langt har de greidd seg takket være raske omorganiseringer og lojale medarbeidere. Men veien frem til full kollaps synes ikke å være lang. Frykten for en ny, stor smittebølge forårsaket av omikron, er der.

I utgangspunktet har norske sykehjem og sykehus vært underbemannet. Det samme gjelder hjemmetjenestene. Det synes som om helsevesenet ikke har tatt inn over seg at de samtidig står overfor et stort antall nye eldre som vil trenge oppfølging og behandling. Skulle omikron-varianten forårsake en ny smittebølge og flere innleggelser, blir situasjonen enda mer akutt enn det den allerede er!

For vårt lokallag er situasjonen den at vår leder de siste 6 år, for vel 2 år siden har kunngjort at han ville trekke seg som leder. Han har blitt sittende i påvente at ny leder var på plass. Etter mer enn 2 års leting er lederproblemet fortsatt ikke løst, og det er  ingen kandidat i sikte.

Styret har erkjent at de ikke har greidd denne jobben, og forholder seg til at det ikke har meldt seg kandidater blant våre 400 medlemmer eller kandidater fra annet hold.

Situasjonen er altså den at vårt lokallag er uten leder, og at konkrete løsninger ikke er i sikte! Styret forholder seg til det faktum at vårt lokallag kan ikke fungere uten leder

Under styremøte den 24.november 2021 besluttet styret der for å oppløse lokallaget! Beslutningen blir i samsvar med vedtektene forelagt ekstraordinært årsmøte den 5. januar for godkjennelse.

Vi beklager overfor våre medlemmer og alle andre følgere at det ser ut til at oppløsning av lokallaget blir resultatet. Mer om dette i neste utgave a SENIORAVISA mandag den 10. januar!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter