Fylkesinndelingen– er det slutten vi ser?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Da den nye fylkesinndelingen ble introdusert, åpnet regjeringen for at fylker og kommuner som var tvangsgiftet kunne få skilsmisse om de søkte om dette. Først i køen av potensielle søkere sto de nye storfylkene Finnmark/Troms og Viken. Det synes nå helt klart at oppløsning av disse to storfylkene blir en realitet. Innlandet, tidligere Hedmark/Oppland kan komme etter. De gjennomfører en rådgivende, digital folkeavstemming. Vi håper at de ansvarlige er fullt og helt klar over at de på denne måten ikke når fram til den «ikke-digitale del av befolkningen.

Mange puster nok lettet ut med bevissthet om at det nå er slutt med debatt om fylkes- og kommuneinndeling for en stund. Men vi er redde for at de blir stygt skuffet.

Det finnes nemlig en rekke kommuner som kan tenke seg å bytte fylke. Og så stilles det spørsmål om vi egentlig trenger tre forvaltningsnivåer «Regjering – Fylker – Kommuner»

Vi kan begynne med fylkesinndelingen I nord er det krefter som vil at Alta vil skifte fylke ved å slutte seg til Troms. På Østlandet er det en rekke kommuner som vil skifte fylke på grunn av oppløsning av Viken og Innlandet.

De to tidligere Buskerudkommunene Røyken og Bærum vil følge Asker inn i Akershus. Det vil også gjerne Buskerudkommunene Hole, Ringerike, Jevnaker og Lier. Hvis Innlandet oppløses, er det flere kommuner som kan tenke seg ekteskap med Akershus. Vi kan nevne Kongsvinger og at de kan få følge av Sør-Odal, Nord-Odal.

I Østfold er det Moss som kan tenke seg å blir med Akershus. En annen kandidat er Indre Østfold.

Det kommer en runde til som vil dreie seg om økonomiske forhold til oppløsningen. Men dette for vi ta etter hvert.

Bli ikke overrasket om det med tid og stund kommer en debatt om fjerning av fylket som forvaltingsnivå. Det kommer til å bli en enda større og mer krevende jobb. Vi får håpe at politikere og byråkrater tar med seg lærdommer fra arbeidet med kommunereformen og fylkesreformen. Mer respekt for folkeopinionen og for våre demokratiske tradisjoner hadde vært bra!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter