Lavterskeltilbud i Fredrikstad

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Etter hvert som årene går, så tynnes det ut i nettverket til de fleste etter hvert som folk faller fra. Dette er en evig pågående prosess, som innebærer at vi får mange enslige som sitter med få eller ingen kontakter. For mange av disse innebærer dette ensomhet og et udekket behov for kontakt med andre mennesker. Det er ikke like lett for alle å ta initiativ for å få nye kontakter.

I Fredrikstad har vi et par lavterskeltilbud som vi synes det er verd å nevne. Tilbudene er åpne for alle. Hvis man ønsker å stifte nye bekjentskaper og oppleve sosialt samvær, så er det bare å stille opp. Møtene er nærmest programfri. Det er opplevelsen av sosialt fellesskap som er hovedsaken.

SENIORLUNSJ

Vi har i tidligere innlegg i SENIORAVISA omtalt lunsjene som arrangeres i menighetssalen i Glemmen kirke en torsdag hver måned. Det er et tilbud til godt voksne som ønsker å møte andre og oppleve et fellesskap. Det     er ikke noen form for bønnemøte, men mennesker som møtes for å ha det hyggelig sammen. Det er anledning for enhver som måtte ha noe på hjertet til å lese dikt eller fortelle om seg selv og sine opplevelser. Så er det allsang og felles lunsj.

Enkelt og hyggelig. Gard Nyquist er primus motor for arrangementene.

TORSDAGSTURENE I GAMLEBYEN

I utgangspunktet er dette et tilbud til demente og deres pårørende, men det er åpent også for andre som ønsker å møte og være sammen med andre mennesker. Det er demensteamet i Fredrikstad Kommune som i samarbeid med Fredrikstad Demensforening som er arrangører. Torsdagsturene går hver eneste torsdag uansett vær. Vi har opp gjennom årene vennet oss til sol, regn, vind, kulde og snø. Vi har lært å kle oss etter været!

Opplegget er så enkelt som det går an. Det er bare å møte opp ved Cafe Magenta i gamlebyen kl 1100.  Så rusler man i samlet flokk i rolig «pratetempo» en tur på Vollane, ned til den velholdte, gamle trehusbebyggelsen, Vaterland, og tilbake igjen. Rusleturen tar ca. 1 time, frisk luft og hygge i fellesskap! Så avsluttes det hele med lunsj på Magenta. Et stabilt fremmøte på 20 – 25 deltagere, vitner om at folk trives med arrangementet!

Disse lavterskeltilbudene må sees i sammenheng med arbeidet for å hjelpe eldre ut av ensomhet. Siden det blir stadig flere eldre blir det samtidig flere demente. I dag er de i alt ca. 70.000. Oppgaven med å støtte disse og deres pårørende blir stadig viktigere.

Lavterskeltilbudene i Fredrikstad fremstår i sin enkelthet som særdeles vellykkede!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter