Nytt fra Eldrerådet i Indre Østfold kommune!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nytt år og nye muligheter for de eldre. Tallet er bikket over 1 million pensjonister her i landet, så vi er mange.

Etter at de 5 kommunene i Indre Østfold slo seg sammen til en kommune og dannet ett eldreråd, valgte Pensjonistforeningene i de gamle kommunene å bestå, er organiseringen blitt en helt annen. Så nå har Pensjonistforeningene i de gamle kommunene dannet et Samarbeidsutvalg. Skal vi få kraft må vi samarbeide. Vi hadde møte i. Jeg er ikke fornøyd med arbeidet i Eldrerådet i den nye kommunen.

Den nye organiseringen i kommunen med Livsløpsutvalget og Samfunnsutvalget gjør at Eldrerådet blir mindre vesentlig og får ikke den effekten som jeg, og som er leder, mener vi bør ha med så mange pensjonister. Og det i en periode av livet der mange trenger kommunen og dens tjenester.

Loven fastslår at rådet skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre. Dette er et vidt begrep. Skal vi være «vaktbikkje» som påser at de eldres levekår blir ivaretatt, må vi være godt informert og satt inn i sakene på et tidlig tidspunkt. Vi må få uttale oss før sakene er ferdige og det meste er fastlagt.

Store saker som bl.a. Behovet for nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger føres i de store tunge utvalgene. Dette er områder vi vet vi har store utfordringer framover. Her må vi rundt på befaringer for å kunne være med på å bestemme hva som skal prioriteres.

Budsjettbehandlingen starter tidlig på våren. Det er da Eldrerådet bør gi sine innspill slik at dette tas med i det videre arbeidet i de andre rådene. Kurs og digital hjelp er det behov for.

Nå etter 2 år med den nye organiseringen må vi kunne evaluere ordningene. Det nye Samarbeids-utvalget skal i møte med kommunedirektøren med fl. i kommende uke, så en god del av de sakene som er påpekt her tas opp der.

Det skal nok bli greit og bra. Men det er mye som skal omorganiseres fra hvordan det var i de gamle små kommunene, så det tar litt tid. Men det er ikke noe snakk om at denne kommunen skal løses opp igjen, så da må vi få det til – til det beste for de eldre i denne «storkommunen»

 

Signe Øye

Leder av Eldrerådet

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter