Penger – lovløst område?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi seniorer er vokst opp med at kontanter, enten det var i sedler eller mynt, var det helt dominerende betalingsmiddel. Dette er da også regulert i finansloven som sier at kontanter er et tvungent betalingsmiddel. Det vil si at hvis betaleren foretrekker å betale kontant, så har vedkommende rett til det. Betalingsmottageren har plikt til å ta imot kontant betaling om det er betalerens foretrukne betalingsmåte.

Lovteksten enkel og grei å forstå. Likevel har «kontantnekt» spredd seg som ild i tørt gress. Det har nå pågått i flere år uten at lovbruddene har fått konsekvenser for noen. Dette har vi hatt vanskelig for å forstå.

Bruk av kontanter er sterkt redusert til fordel for kort, vipps og andre digitale muligheter. Det som blir oversett er at vi fortsatt har ca. 650.000 som ikke er på nett. Flere av disse har ikke kort og er avhengig til å kunne betale kontant. Det er ikke noen hyggelig opplevelse for disse å bli avvist i forretninger, på restauranter, hoteller, busser m.m. Det å se eldre som vil betale med kontanter på bussen, bli sett på som pinlig og må betraktes som overgrep!

Vi har ikke forstått at slikt kan skje, når vi etter vår forståelse har en klar og entydig lovtekst. Men nå er det visstnok slik at det ikke følger noen sanksjoner ved lovbrudd. Heller ikke har vi sett at noen myndighet har fått ansvar for å håndheve loven!

Vi opplever det slikt at vi er på et lovløst område!

Myndighetene kjenner til forholdet med kontantnekt, men de snur seg en annen vei og gjør ingen ting for å stoppe lovbruddene.

Mynt ser ut til å ha blitt et problem. Hvis det skulle ha samlet seg for mange mynter i portemoneen, så er det ikke sikkert du finner noen som vil veksle det inn mot sedler. Vi skrev i et innlegg i SENIORAVISA så tidlig som 26. juli 2021 om DnB som nekter å veksle inn mynt mot sedler. Dette synes ikke å bekymre myndighetene, men det bekymrer våre lesere.

Hver mandag leser vi av antall besøk på innlegg som ligger inne i SENIORAVISA. Innlegget om DnB som ikke vil veksle inn mynt mot sedler, har hver eneste uke siden innlegget ble tatt inn, ligget på «topp 10». Det er åpenbart at dette har stor betydning for folk flest!

Vi har ikke funnet noen lovbestemmelse som tilsier at bankene er forpliktet til å veksle mynt mot sedler. Hvis ikke bankene har et slikt ansvar, hvem da?

Det er en nykommer på markedet – digitale kryptovalutaer.  Dette skulle være en rask mulighet til å blir rik om man plasserer sine investeringer riktig. Vi forstår ikke hvor verdiskapningen skjer, og er ikke kommet lenger enn at vi opplever kryptovalutaer som rene pyramidespill. Der noen vinner, er det andre som taper. Verdiskapningen må være 0!

Lovmakerne har en jobb å gjøre ved å utvikle et lovverk som er tilpasset dagens forutsetninger som inneholder nødvendige sanksjoner og bestemmelser om håndheving!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter