Protokoll fra årsmøte 2. mars 2022

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Senior Norge Østfold avhold årsmøtet i Glenghuset i Sarpsborg. Det var 13. deltagere på møtet, herunder 4 fra styret og leder for Senior Norge, Jon Rogstad.

På grunn av en tidligere uavklaret ledersituasjon, greidde vi ikke å overholde tidsfristen for innkalling, og vi har heller ikke fått utarbeidet handlingsplan. Dette blir registrert som avvik.

Nestleder Sverre Eliassen ønsket velkommen til møtet da leder Knut R. Johannessen var forhindret i å møte. Møtet ble deretter avviklet i samsvar med agenda:

 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
 2. Arne v. Larsen ble valgt til møteleder
 3. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent
 4. Vinni Hestenes ble valgt til å undertegne protokollen
 5. Årsberetningen ble gjennomgått avsnitt for avsnitt og godkjent. Det ble bemerket at vi bør komme tilbake til et opplegg hvor vi som lokallag får en andel av medlemskontingenten for de medlemmer vi betjener. Det nye styret vil følge opp denne saken.
 6. Regnskap for 2021 ble gjennomgått og godkjent. Foreningens likviditet er god. Det samme gjelder årets driftsresultat. Dette hviler nesten alene på annonseinntekter og Grasrotandelen.
 7. Budsjett for 2022 er så langt ikke utarbeidet. Det nye styret vil få forslag til budsjett slik at dette kan behandles i styremøtet den 30.mars.
 8. Det nye styret vil få utarbeidet handlingsplanen for 2022 slik at dette kan behandles i styremøtet den 30. mars
 9. Det var ikke meldt inn andre saker for behandling av årsmøtet
 10. Følgende ble valgt til nytt styre:
Leder
Knut R. Johannessen

Hovseterveien 52 B

0768 Oslo

916 20 784

 

 

knut@seniornorge.org

 

 

2 år

 

 

Nestleder
Sverre Eliassen

Gamleveien 22

1534 Moss

949 75 830

 

 

sverre.eliassen@outlook.com

 

 

1 år

 

 

Kasserer/Regnskap
Vinni Hestenes

Vandugveien 34

1850 Mysen

922 11 497

 

 

vinnihestenes@gmail.com

 

 

1 år

 

 

Styremedlemmer
Adolf Jørgen Olsen

Refsahlveien 28

1634 Gamle Fredrikstad

473 83 638

 

 

adolfsen3@gmail..com

 

 

2 år

 

 

Kari Grønberg

Haldenveien 150

1655 Sellebakk

951 03 688

 

 

gronberg@online.no

 

 

2 år

 

 

Vararepresentant
Hans Glomsrud

Lervikbakken 10

1626 Manstad

976 87 853

 

 

hans@glomsrud.com

 

 

1 år

 

 

 

Det nye styre har i oppgave å etablere ny valgkomite. Dette ble ikke behandlet under årsmøtet. Skal behandles under styremøte den 30. mars.

Leder i Senior Norge og nestleder i Senior Norge Østfold takket Finn Åsmund Johnsbråten, Øivind Strømnes og Arne Vestergaard Larsen for utmerket arbeid i lokallaget i mange år. Det ble i denne forbindelse overrakt gavekort og blomster.

 

 1. mars 2022

Finn Åsmund Johnsbråten

Referent

 

 

                                                                                                                                             

Arne V. Larsen                                                           Vinni Hestenes

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter