Senior Norge Østfold logo 200

Reddet i 12. time – Senior Norge Østfold skal bestå!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Dagen før det ekstraordinære årsmøte meldte to kandidater seg til henholdsvis leder og nestleder. Det medførte at spørsmålet om foreningen skulle legges ned fikk en helt annen forløp og resultat. De to kandidater kunne ikke velges på dette møte da vedtektene sier at bare saker som er angitt i innkallingen til det ekstraordinære årsmøtet kan behandles.

Spørsmålet om foreningen skulle legges ned ble enstemmig forkastet og det innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte 2. februar hvor det blir suppleringsvalg til styret.

Les hele protokollen fra årsmøtet:


Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 5. januar 2022

Ekstraordinært årsmøte ble avhold i samsvar med foreningens vedtekter i Glenghuset i Sarpsborg. Til stede under møtet var:

Fra styre:                    Øivind Strømnes, Finn Åsmund Johnsbråten, Kari Grønberg, Arne V Larsen, Adolf Olsen, Vinni Hestenes

Medlemmer:              T. Vaksdal, Reidun Strømnes, Kirsti Johnsbråten, Øistein Darum, Tom Eirik Thomassen, Knut Johannessen (kandidat lederverv), Sverre Eliassen (kandidat nestlederverv)

Fra Senior Norge:       Jon Rogstad, leder

Formålet med møtet var å ta stilling til styrets beslutning om å oppløse foreningen, besluttet i styremøte 24. november 2021. Bakgrunnen var at styret etter å ha søkt etter ny leder i to og et halvt år ikke hadde lykkes. For tiden er ledervervet ikke besatt.

Møtet ble avviklet i samsvar med agenda.

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
  2. 13 medlemmer var til stede
  3. Av disse var 6 fra styret
  4. Arne V. Larsen ble valgt til møteleder
  5. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent
  6. Øivind Strømnes ble valgt til å underskrive protokoll sammen med møteleder
  7. Styrets vedtak om nedleggelse av foreningen ble avvist

Til grunn for avvisning av styrets vedtak var at det dagen før møtet var meldt inn kvalifiserte kandidater til både lederverv og vervet som nestleder.

Styret fikk fullmakt til å innkalle til ny ekstraordinært årsmøte den 2. februar for å konstituere ny leder, Knut Johannessen og ny nestleder Sverre Eliassen frem til ordinært årsmøte den 2. mars.

  1. januar 2022

 

Øivind Strømnes                                            Arne V.Larsen

Sign.                                                               Sign.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter