SENIORAVISA 2021 – Stadig nye lesere!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 I et annet innlegg har vi beskrevet året som har vekslet mellom håp og fortvilelse. Coronaen er ikke så lett å bli kvitt. Det er meget som er gått skeis eller blitt utsatt. Det har vært langt mellom lyspunktene. For vår del har det meste ligget på vent, men SENIORAVISA fosser paradoksalt nok fortsatt frem. Etter at vi forrige året tok et kjempeskritt fremover til 77.988 besøk, trodde vi at taket var nådd. Men slik var det ikke!

Vi økte med mer enn 8.000 besøk i 2021 og endte opp med ny årsrekord igjen. 86.237 besøk lyder den på! Vi er mer enn godt fornøyd, takker alle som følger oss samtidig som vi retter en spesiell takk og velkommen til alle nye lesere!

Vi satser på fortsatt økning av besøkstallet. Vi har nå fått med oss de andre lokallagene i SENIOR NORGE på våre distribusjonslister. Det gjør at vi nå tør å se på 100.000 i besøk i året som et realistisk mål.

Den stadige fremgangen styrker oss i troen på at vi dekker viktige nyhetsbehov. Det motiverer oss til å fortsette å presentere relevante og aktuelle saker i SENIORAVISA. Vår spesialitet vil fortsatt være seniorinformasjon, men vi vil også være engasjert i viktige samfunnsaktuelle saker. Plass til noen hverdagshistorier skal det også bli!

Vi takker alle de fra nær og fjern som har sendt oss leserinnlegg. I de årene vi har drevet SENIORAVISA, har vi hatt nær 50 gjesteskribenter som har besøkt våre spalter. Dette gir fin variasjon i stoffet og fin info fra forskjellige deler av landet.

Vi har tilbudt Eldrerådene å bruke SENIORAVISA som informasjonsbase. Her har Eldrerådene en mulighet til å gjøre sine virksomheter bedre kjent for en stor leserkrets. Vi har tidligere omtalt behovet for å få eldrerådene «ut av skyggen». La gjerne våre lesere få høre hva dere driver med!

Vi ser gjerne vi får flere gjesteinnlegg og at vi får flere som skriver regelmessig til oss. Vi trenger ikke lange utredninger. Inntil en A4-side rekker.

I et annet innlegg informerer vi om at vi er i ferd med å løse det leverproblemet vi har hatt, og at oppløsning av foreningen ikke lenger er aktuelt! Dette gleder oss og vi vet at mange gleder seg med oss!

Nye utgaver av SENIORAVISA vil fortsatt bli å finne klar på PC’er landet rundt kl 0900 hver eneste mandag morgen!

Igjen, takk til alle som følger oss!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter