Stortinget Foto: LHL

Stortinget – skjelettene ramler ut av skapet!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er avhengig av å kunne ha full tillit til våre valgte representanter på Stortinget og til Stortingets Presidentskap. På grunn av flere hendelser siste året, er denne tilliten rokket.

Innenfor Stortingets vegger ser det ut som at det skal være ubegrenset tillit til de folkevalgte. Stortingets administrasjon, presidentskapet, arbeider tydeligvis ut fra denne forutsetning, og glemmer at det i alle miljøer finnes «utro tjenere». Det ser nesten ut som det skulle være lagt til rette for de som på urettmessig vis vil tuske seg til fordeler. Uttrykket «sette bukken til å passe havresekken» kunne nesten ikke passe bedre.

Tusk med reiseregninger endte med rettsak. Stortingsrepresentanten ble dømt mens folk begynte å spørre seg om dette var et unntak eller «toppen av isfjellet!

Det kom en melding fra Riksrevisor Per Kristian Foss om at Riksrevisjonen var nektet adgang til å revidere Stortingets og presidentskapets virksomhet. Nå begynte alarmklokkene å ringe. Har det noe som måtte skjules?

Så kom saken om urettmessig bruk av stortingsrepresentantenes pendlerleiligheter. Hva 40 km avstand fra egen bolig til Stortinget betydde, var tydeligvis vanskelig å tolke. Stortingspresidenten var en av de som hadde problem med dette. Det kostet henne jobben.

Flere, nærmest utrolige avsløringer vedrørende urettmessig bruk av pendlerleiligheter kom etter hvert. Den siste avsløringen er dramatisk. En av de høyest betrodde medarbeidere ved Statsministerens kontor hadde flyttet inn i en ledig pendlerleilighet og bodd der gratis i to og et halvt år. Personell ved statsministerens kontor har for øvrig ingen rett til pendlerbolig.

Mannen idømmes å tilbakebetale nær en mill. kroner. Aktors påstand er at han også må sone et år i fengsel.

Vi er overbevist om at flere skjeletter kommer til å ramle ut av skapet etter hvert som kontroller blir systematisk gjennomført! Det er nok toppen av isfjellet vi har sett!

Det kommer til å komme noe godt ut av dette, et nytt regelverk med effektive innebygde kontrollrutiner. Les gjerne Presidentskapets innstilling:

«Stortinget ber Riksrevisoren om å iverksette særlige undersøkelser som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger, herunder om nåværende eller tidligere stortingsrepresentanter har søkt om eller fått tildelt ytelser i strid med stortingsgodtgjørelsesloven eller andre regler eller retningslinjer fastsatt av Stortinget eller Stortingets presidentskap, eller i strid med inngåtte avtaler.»

Undersøkelsene skal også omfatte Stortingets og Stortingets administrasjons håndtering av de økonomiske ordninger for stortingsrepresentantene mer  generelt.

Så får vi se hva som kommer ut av dette. Det tar tid å bygge opp tillit, men det er fort gjort å tape den. Stortinget og våre folkevalgte har tapt meget tillit på de forhold som er avdekket. La oss håpe at de har evne og krefter til å vinne tilliten tilbake!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter