Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hale innlegget! –

Stortinget har behandlet reglene om pensjonsregulering i folketrygdloven – minstepensjonistene taper.

Den 17. mars i år voterte Stortinget ved første gangs behandling over Regjeringens forslag til lovendringer angående regulering av pensjonene.
Regjeringens forslag om at pensjoner nå skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisstigningen ble vedtatt. Dette er et skritt på veien for å fjerne underreguleringen og vil medføre at også pensjonistene vil få en viss økning av kjøpekraften når lønnstakerne får det. Det er imidlertid beklagelig at disse reglene også skal gjelde for minstepensjonistene som tidligere har fått sin pensjon regulert likt med lønnsøkningen. Dette betyr at minstepensjonistene kommer dårligere ut med det nye reguleringsregimet.
Pensjonistorganisajonene ga betinget støtte til endringen av reguleringsmekanismene, men ba om at minstepensjonene også i fremtiden skal reguleres likt med lønnsutviklingen. Organisasjonenes ønske ble altså ikke fulgt verken i Regjeringen eller Stortinget.

Regjeringen ønsker at vi skal arbeide lenger – kan vi tro på det?

I alle festtaler til seniorenes pris understreker våre fremste tillitsvalgte hvor viktig det er at vi eldre står i arbeid så lenge som mulig for å gjøre pensjonssystemet bærekraftig og bidra til å dekke samfunnets kostnader for et økende antall eldre. Dette høres jo flott ut, men kan vi stole på at politikerne virkelig mener noe med sitt prat?
Senior Norge har lenge krevd av regjering og storting at reglene med aldersgrenser skal oppheves. Dette vil gjøre det mulig for de av oss som ønsker det, og har evne til det, kan fortsette å jobbe også etter at vi har passert en bestemt alder. Etter mye påtrykk ble arbeidsmiljøloven endret slik at aldersgrensen ble hevet til 72 år. I offentlig tjeneste var aldersgrensen imidlertid fremdeles 70 år. I 2021 fremmet så den daværende regjeringen forslag om å likestille reglene i offentlig tjeneste med det som gjelder i privat tjeneste etter arbeidsmiljøloven. Dessverre ble lovforslaget ikke behandlet og vedtatt i Stortinget før regjeringsskiftet. Nå har regjeringen trukket lovforslaget tilbake. I tillegg har Sysselsettingsutvalget foreslått at Norge skal skru klokken tilbake og senke aldersgrensen til 70 år også i arbeidsmiljøloven.
Hva er det som gjør at absolutt alle eldre arbeidstakere skal presses over i pensjon når mange både kan og ønsker å fortsette? Dette er ubegripelig og har ikke noe å gjøre med at mange både ønsker og skal ha mulighet til å velge pensjon på et tidligere tidspunkt.
I regelverket for sykelønn gjelder en begrensning i antallet dager for de mellom 67 og 70 år hvor man kan ha sykepenger før man presses over i pensjon. Etter 70 år har man ikke rett til sykepenger i det hele tatt.
Pensjonsreformen åpner for opptjening av pensjon til man er 75 år, men aldersgrensene setter stopp for å være i arbeid. Hvor er logikken?
Senior Norge har flere ganger krevet endringer, men til nå har lite skjedd.

 

Seniorhåndboken Kapittel 10 – Boligøkonomi og lån

«Et aldersvennlig Norge» har som en av sine primære anbefalinger at seniorer i god tid bør planlegge for sin alderdom. Et av de viktige spørsmålene er hvor og hvordan man ønsker å bo i den senere del av livet. Da er boligøkonomi et aktuelt tema.
Mange har store verdier i sine boliger. Verdier som ikke brukes til annet enn å bo der. Verdiene er imidlertid en ressurs som kan brukes dersom man trenger det lenge før man selger boligen, men man bør tenke igjennom konsekvensene av å realisere dem.
Dette er aktuelle temaer som du finner i Seniorhåndbokens kapittel 10.
Du finner Seniorhåndboken her.

 

Stopp tyven!


Vi har vel alle sett oppslag om norske kjendiser i finansverdenen som har røpet hvordan de tjener ufattelig mengde penger på «helt lovlig måte» med å kjøpe og selge bitcoin. Det er bare å ringe opp et telefonnummer eller gå inn på en web-adresse så blir du geleidet til store gevinster. Dette er for godt til å være sant. Det er heller ikke sant, men en måte for skruppelløse kjeltringer å få kontakt med deg og lure deg til å oppgi personnummer og annen informasjon som gjør at de kan påføre deg store økonomiske tap. Politiet står maktesløse da dette er internasjonale ligaer som operer ved å skjule pengene i et mylder av transaksjoner i mange land.
Hvis vi er så uheldige at vi kommer i klørne på kjeltringene på nettet, er det stor risiko at vi får en «hjelper» på tråden som tilbyr seg å ordne opp slik at vi får våre penger tilbake. «Hjelperen» skal da ha en godtgjørelse på forskudd slik at utgifter som vedkommende måtte ha blir dekket. Dette er ganske sikkert de samme kjeltringene som bare er ute etter å lure fra oss mer penger. Si nei og meld til politiet.
Noen huskeregler for ikke å bli svindlet:

  1. Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og/eller kredittkortinformasjon til personer og firmaer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
  2. Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg per telefon eller e-post.
  3. Sjekk hvorvidt informasjonen som er gitt er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Har du ikke bestilt varen, skal du ikke betale.
  4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.
  5. Vær kritisk til løfter om stor gevinst. Det som er for godt til å være sant er gjerne det.
  6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og ander overføringer, særlig i ferietider.
  7. Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten!
  8. Ta kontakt med Økokrim, politiet eller Finanstilsynet dersom du mistenker at du er utsatt for bedrageriforsøk.

 

Vi gratulerer!
De nærmeste dagene fyller Torill Øyvik og Kjell Erik Brekkan 70 år, Karen Aksdal, Bjørg Johansen og Tore Johansen fyller 80 år. Vi gratulerer med dagen!

 

Medlemsfordel for Senior Norges medlemmer
Vi er nå stolt partner med Ambera

Ambera er en norsk eiendomsutvikler skal sette en ny standard for hvordan aktive voksne 50+ kan bo og leve. Ambisjonen er å skape boligprosjekter med fellesskap som forenkler og beriker livet til de som bor der.
Senior Norge og Ambera ønsker sammen å skape flere felles arenaer, der vi kan være aktive lengre, og gi hverandre faglig påfyll. Gjennom vårt samarbeid vil Ambera og Senior Norge skape fysiske møteplasser og sørge for at alle de som tenker på eller som allerede tilbringer store deler av året i varmere strøk, lever et aktivt og sosialt liv og har et trygt nettverk rundt seg.
Ambera vil stå sammen med Senior Norge i saker også i Norge, der vi er en høringsinstans for myndigheter og utbyggere. Kongstanken til Ambera er på sikt å etablere boliger med fellesskap også i Norden.
Nå får du et gratis medlemskap i Ambera
For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge når nå et helt gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon klikk her.

 

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. «All time high»- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter