Årsmøte i SENIORSAKEN Østfold

Årsmøte i SENIORSAKEN Østfold

Laster kart ....

Dato / tid Date(s) - 1. mar kl 12:00–14:00

Sted Glenghuset

Kategorier


Årsmøte i SENIORSAKEN Østfold holdes i Glenghuset.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes (på E-post eller brev) innen 15. februar 2017.

DAGSORDEN:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 6. Godkjenne årsberetning
 7. Godkjenne regnskap
 8. Godkjenne Budsjett/handlingsplan
 9. Behandle eventuelt innkomne saker
 10. Valg
 11. Valg av 3 delegater til landsmøtet + 1 i reserve.

Kun medlemmer har stemmerett.

Etter årsmøtet, ca. 12:45 får vi besøk av «VI HAR TID«. To hyggelige damer som tilbyr privat omsorg- og hjemmehjelpstjeneste.

Vi skal som vanlig ha kaffe og vafler og det blir utlodning.