Temamøte – Politireformen – hva vil den bety for oss som bor i Østfold?

Laster kart ....

Dato / tid Date(s) - 2. des kl 19:00–21:00

Sted Litteraturhuset

Kategorier


Nå begynner brikkene å falle på plass. Møtet er flyttet til Litteraturhuset i Fredrikstad, og det blir et kveldsmøte med start kl. 19:00. Da vil det også være mulig for dem som er i jobb (50+) å komme.

Politireformen innebærer en gjennomgripende reorganisering av politivirksomheten i Norge, en sak som har interesse for mange og betydning for alle.

Hva er hovedtanken bak reformen, hvorfor skal den bli en bedre løsning, makter myndighetene å iverksette reformen i samsvar med intensjonene, og hva vil den bety for oss i Østfold?


 

Ulf LeirsteinMangeårig medlem av Stortingets justiskomité, Ulf Leirstein, vil ha hovedinnlegget og redegjøre for reformens tilblivelse og iverksettelse.

 

 

 

 


Etter hovedinnlegget legges det opp til debatt med velkjente personligheter i panelet –

Fylkesordfører Ole Haabeth, varaordfører i Fredrikstad Kari Agerup, leder for Politiets Fellesforbund Østfold, Runar Arnesen, Jan Kåre Fjeld Bymiljølisten i Fredrikstad og nyutnevnt politimester distrikt Øst Jon Steven Hasseldal


 

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad Seniorsaken
Christin Engelstad

Kveldens debattleder er kommunikasjonssjef i Seniorsaken Christin Engelstad

Møtet er åpen for alle, så ta med venner og kjente som er interessert i aktuelle samfunnsspørsmål.

På grunn av kostnader for møtet må vi se oss nødt til å ta kr. 50,- i inngangspenger. Det blir ingen servering.


 

Følg med på ostfold.seniorsaken.nolitthusfred.no/Seniorportalen, Fredrikstad Blad eller Sarpsborg Arbeiderblad.

Tilbake…