Ukens smil – Utrolig deilig!

Etter at Erling Ree-Pedersen hadde tiltrådte som skattedirektør holdt han i februar 1976 en avskjedsfest for sin forgjenger, nå avdøde Syver Fagernæs. Fagernæs var i skattekretser kjent som forfatter av Håndbok i skatterett og ligning som ikke har blitt videreført (men … Les mer…

1 2 3 4