Den nye eldrebølgen

I flere år har vi blitt tutet ørene fulle av skrekkscenarier om den kommende eldrebølgen som vil skylle innover oss.

Budskapet er ladet med negative forestillinger om alderdom, sykdom, forfall, stadig større krav til omsorgstjenestene og skyhøye kostnader for samfunnet.

Konklusjonen er at eldre opplever at de vil bli en stor byrde for de unge og samfunnet. Det er nesten så man skammer seg over å bli over 75 år.

Tallenes tale er skremmende lesning. Innen 2030 vil antall eldre ha steget voldsomt, og vil fortsette å stige for hvert år. Det som tallene ikke sier noe om, er at det på landsbasis kun er mellom 10 – 15 % av de eldre, som er pleietrengende eller har behov for omsorg ! Det vil si, at 80 – 85 % er oppegående, selvstendige mennesker, som ikke trenger hjelp til å leve livet. Dette er mennesker som har pensjon – opptjent gjennom et helt arbeidsliv – og som betaler skatt.  Det vi heller ikke hører om er, at dagens eldre er i betydelig bedre form enn gårsdagens generasjon. Til og med intelligensen er høyere enn før! 80 er de nye 70 – 70 de nye 60! I tillegg øker levealderen for hvert år som går.

Et paradoks er det også, at jo høyere levealderen er blitt – jo lavere pensjonsalder har vi fått. Det vil si, at dagens nye pensjonister kan forvente å leve bortimot 20 pensjonistår! 20 år som står helt til din egen disposisjon, og som skal fylles med innhold og mening.

Den nye eldrebølgen har mange, verdifulle og varierte ressurser. Den har bred kompetanse og lang livserfaring. Flertallet ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet, i arbeidslivet, politikken, organisasjonslivet og i frivilligheten.

Særlig i frivilligheten er seniorene synlige. Hvert år representerer vi frivillig innsats verdt 25 milliarder kroner! Det tilsvarer 50 tusen årsverk, eller hele Norges skog- og landbruksnæring!

Men, seniorene har problemer med å bli hørt! Bare 30 % av Norges seniorer er organisert i en senior- eller pensjonistforening. Sammenlignet med Danmark, hvor den nasjonale pensjonistforeningen, Ældresagen, har mer enn 800 000 medlemmer og er en politisk maktfaktor, er det norske engasjement i foreninger beskjedent.

En helt ny type pensjonister vil prege det norske samfunnet. Som surferen på bølgen bæres de frem av sterke krefter. I kjølvannet spruter det opp nye egenskaper som vitalitet, livsglede, respekt og styrke

Men også krav om likeverd og deltakelse!

 

Dette er seniorkrefter Norge trenger!