Eldrerådet i Fredrikstad engasjerer seg!

Vi har på annet sted i dagens utgave av SENIORAVISA omtalt avvikling av muligheten for betaling med kontanter i Fredrikstad kommunes bevertningssteder. Dette er satt i kraft fra 1. januar. Vi har kontaktet Per Edvardsen som er leder av Eldrerådet … Les mer…

Uverdig Canossagang!

De som er i markedet etter ny jobb, kan erfare at «eldre» faktisk kan bety fra 45 år og oppover. Det må oppleves som en uverdig Canossagang for de som gang på gang blir avvist selv om de har den … Les mer…

50 åringer, over og ut – har vi råd til det?

Vi har nylig hatt et innlegg i Senioravisa om generasjonenes forskjellige forutsetninger og om kostnader som følger med økningen av den eldre befolkningen. Skal vi greie å opprettholde vårt velferdsnivå, mener myndighetene at flere må stå lenger i jobb. Dette … Les mer…

Diskriminering truer demokratiet!

-Norge har kommet langt når det gjelder bekjempelse av diskriminering av kvinner i våre øverste organer. Vi kan være stolte av kvinnerepresentasjonen vi har fått på Storting og i regjering. At det er kvinner som bekler noen av de viktigste … Les mer…

Uken som gikk – siste nytt fra SENIOR NORGE sentralt

Hei alle! Forrige uke ble det avholdt landsmøte i Senior Norge. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) innledet med et foredrag med utgangspunkt i Regjeringens stortingsmelding nr. 15 (2017-2018) « Leve hele livet». Senior Norge ble invitert av daværende statssekretær … Les mer…

Viktig med flere eldre i besluttende organer!

  Vi er stolte av vårt demokrati og våre demokratiske tradisjoner. Alle skal få si sitt, alle skal bli hørt og alle skal telle når beslutninger tas. Da må situasjonen sies å være absurd når mer enn 800.000 pensjonister i … Les mer…

1 2 3