Fy for skam!

Det er en praksis som var ukjent for oss, og tydeligvis også for mange andre. Gamle, syke mennesker blir transportert midt i natten fra sykehus til sykehjem eller også hjem. Kunne dette enda vært snakk om unntak, men det ser … Les mer…

Askøy-katastrofen vekker Norge!

Det er ikke noen selvfølge at vi skal kunne drikke vann rett fra springen. Askøy-katastrofen minner oss om det. Det er berettiget å bruke ordet katastrofe når 2.000 mennesker blir syke av forurenset drikkevann. I Askøy fant de årsaken og … Les mer…

Trenger pårørende et eget utvalg?

I skolevesenet har man et FAU – foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn i skole, er medlem i foreldrerådet. Således har alle foreldre en instans å henvende seg til. Slik er det ikke med pårørende til demente og pleietrengende. De … Les mer…

Helgevakt på legevakt og apotek

For fem uker siden var jeg så uheldig å få et ganske stygt sår på leggen da jeg skulle gå ned stigen fra loftet. Det så ut som et stort skrubbsår og jeg renset det og satte på et plaster, … Les mer…

Flere vil måtte bo hjemme lenger!

En artikkel i Dagbladet den 2. juni minner oss om det presset helse- og omsorgsvesenet blir utsatt for og konsekvenser det kan få for de pleietrengende. Det blir mange flere eldre og pleie- og omsorgsbehovet øker fortere enn det man … Les mer…

Sykepleiermangelen – hva er strategien?

Under vårt temamøte den 8.juni ga kommunaldirektør i Fredrikstad, Wenche Halvorsen, uttrykk for at mangel på sykepleiere og annet fagpersonell er en utfordring. At det er stor konkurranse om slik arbeidskraft kan det ikke herske noen tvil om. NAV sin … Les mer…

Kan dårlig hørsel medvirke demens?

Demens er en aldersrelatert sykdom som rammer mange. Det regnes med at det er ca. 100 000 demente i Norge i dag. Det vil bli flere etter hvert som vi blir flere eldre. Det har tidligere vært en fatalistisk holdning … Les mer…

Rettsløse eldre?

Vi har tidligere skrevet om den demente, gamle damen som ble sendt hjem fra Ullevål sykehus, alene med full bleie og uten at noen hadde forsikret seg om at det var noen som kunne ta imot henne når hun kom … Les mer…

1 2 3 4 18