Så er det på’en igjen – mange vil la seg lure

1. aprilspøk, hestehov og svindlere som vil forsøke å lure folk til å gi fra seg strengt personlige opplysninger, kommer igjen hvert år når skatteetaten legger ut skattemeldingen og skatteoppgjøret. Når skal «mannen i gata» lære å ikke gi fra … Les mer…

Dyrt å dø i velferdsnorge!

Det er TV 2 som kaster lys på prisene for begravelse, som kan komme som et sjokk på uforberedte pårørende. De beskriver en sak fra Trondheim som først ble omtalt i Adresseavisa. En pårørende mistet begge foreldrene i løpet av … Les mer…

Klart språk – honnør til Fredrikstad kommune!

Vi har til tider gremmes over det språket som har vært og er anvendt i offentlige etater. Det har vært preget av dårlig setningsbygning, lange setninger, med innskutte bisetninger, og en rekke uvanlige, vanskelige ord og uttrykk. Vi mener å … Les mer…

Kontantfritt samfunn – ikke risikofritt!

  For vel et år siden annonserte statsminister Solberg at den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter skulle fjernes innen 2020 for at Norge skal kunne bli et kontantløst samfunn innen 2030. I etterhånd synes forslaget lite gjennomtenkt. Riktignok … Les mer…

Pasientkrav – ledelsen på Kalnes bør gå!

Debatten omkring sykehuset på Kalnes raser videre. Selv har vi bidratt med flere innlegg på vår nettside, sist om legene som tier. Nå er det en hjertepasient som i et leserinnlegg i Fredrikstad Blad den 30. januar forteller om en … Les mer…

Distriktssendingene – SKIVEBOM av NRK!

Det er ikke seerne som har undervurdert verdien av distriktssendingene – det er NRK! Det ble et ramaskrik fra det ganske land når distriktssendingene ble redusert til fattige 4 minutter før dagsrevyen og kveldsnytt. De sterkeste innvendingene har naturlig nok … Les mer…

1 2 3 4 5