Eldreomsorg

Senioravisa tar gjerne inn leserinnlegg under den forutsetning at innlegget er partipolitisk og religiøst nøytralt. Ja, til lovfestet plass / ett obligatorisk tilbud om sykehjemsplass for alle eldre over 80 år. 50 % sykehjems-dekning for de imellom 60 år og … Les mer…

1 30 31 32 33 34