Seniorlunsj i Fredrikstad

Det er vel kjent at mange eldre har behov for sosial kontakt. Det å treffe og være sammen med andre er av stor betydning. Det er mange enslige eldre som føler de er ensomme med liten eller ingen bekjentskapskrets. Det … Les mer…

Mascot på siste reis!

Gordon setteren Tuxie har vært assosiert medlem av Senior Norge Østfold sitt styre. Den etter hvert gamle dame, hun gikk i sitt 15. år, har de senere årene deltatt i hvert eneste styremøte og likeså i hvert eneste temamøte. Hun … Les mer…

Fredrikstad kommune setter tæring etter næring!

Helse og velferd budsjettvinner! Nyutnevnt konstituert rådmann i Fredrikstad kommune, Nina Tangnæs Grønvold, kastes ut i det. Nå skal de midler som kommunen disponerer, fordeles på alle gode formål. Hun har lagt fram forslag til budsjett for 2019. Budsjettforslaget er … Les mer…

Seniorboliger i Mysen sentrum

I Smaalenes avis den 5. april leser vi om et interessant prosjekt! Det planlegges nå seniorboliger i Mysen sentrum.  På en meget sentralt beliggende tomt i Kløverveien i Mysen lanseres det en plan om å bygge seniorboliger. Boligene tenkes etablert … Les mer…

Foreningsnytt – Rygge

Denne gang er det Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge som har avviklet sitt årsmøte. Vi gjengir referatet i sin helhet nedenfor: «Forsvarets seniorforbund avdeling Rygge avviklet sitt årsmøte 13. mars i befalsmessa på flystasjonen. Det var 61 medlemmer til stede og … Les mer…

Sjokkerende husleieøkning!

  Flere eldre som bor i kommunalt eide hus og leiligheter i Fredrikstad kommune har fått uventet høye økninger av sine husleier. Forholdet er at Fredrikstad kommune har foretatt en verdivurdering av alle sine eiendommer, og justert leieprisene til det … Les mer…

Historietime i Mosseregionen Senior Høyre

Av og til kan det være fornuftig å se litt i bakspeilet slik at vi får med oss erfaringer som kan komme til nytte. Det kan jo hende vi har noe å lære!  Mosseregionen Senior Høyre avholdt møte den 16. … Les mer…

Foreningsnytt – Moss

Vi har i det siste gjengitt referater fra årsmøter som har vært holdt i forskjellige pensjonistforeninger i Østfold. Moss Pensjonistforening har kommet i gang med medlemsmøtene. De har nylig arrangert et hyggemøte med et godt og variert program. Vi gjengir … Les mer…

Medlemsmøte i Gressvik Røde Kors – besøkstjeneste.

Gressvik Røde Kors i Fredrikstad hadde flere saker oppe under sitt medlemsmøte torsdag 1.mars. En av sakene var foreningens besøkstjeneste. Vi gjengir nedenfor referat fra møtet som gir bilde av en allsidig virksomhet: «Medlemsmøte torsdag 1. mars. Leder Marit Westby … Les mer…

Foreningsnytt – Torsnes/Fredrikstad

Det avholdes årsmøter i forskjellige pensjonistforeninger i Østfold. Det er ikke sikkert vi får med oss alt, men her kommer et referat fra årsmøte i Torsnes Pensjonistforening. Referatet sto i Fredrikstad Blad mandag den 28. mars. «Foreningen avholdt sitt årsmøte … Les mer…

1 2 3 4 9